Blog from September, 2010

Kulttuurisilta on Metropolian kärkihanke

Kulttuurisilta on valittu Metropolia Ammattikorkeakoulun kärkihankkeeksi

Muita kärkihankkeita ovat MEDIOS, Liittyvä voima ja RFID Lab Finland OY.

Metropoliassa käynnistyy syksyllä 2010 Metropolian avoin kehittämismalli MAKE. MAKE-hankkeen tavoitteena on luoda Metropoliaan kaikille avoin, kestävä ja moniääninen toimintatapa, jolla uudet toimintaideat saadaan kukoistamaan. MAKE-hankeessa tutkitaan ja analysoidaan jo käynnissä olevien hankkeiden toimintatapaa ja luodaan käytännön kokeiluiden kautta uusia kaikille avoimia yhteistoimintamuotoja.