Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kulttuurin ja hyvinvoinnin innovaatioprojektit MINNO® on opiskelijoiden monialaisissa ryhmissä toteuttama innovaatioprojekti 10 op, johon haasteet tulevat työelämästä.

Inno-opettajan rooli

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma inno-opettaja - yleensä se opettaja joka pitää perusteet ja arvio tentit. Inno-opettaja merkitsee winhaan lopullisen arvosanan.

Arviointi

Arvosana muodostuu tentin ja projektitoteutuksen keskiarvosta, jolloin opiskelijan yksilösuoritus tentissä saa jonkinlaisen painoarvon. Myös tällä painotetaan sitä, että innovaatiotoimintaan liittyy paljon tutkittua tietoa eikä projekteja toteuteta vain mutu-tuntumalla.

Opintojen toteutus

Opinnot aloitetaan orientoitumalla opintoihin lähiopetuksena oman koulutusohjelman inno-opettajan kanssa perehtymällä ja orientoitumalla opintojaksoon, jonka oman tutkinnnon opettaja suunnittelee. Opettaja varaa tarvittavat tilat.

Kaikille yhteinen innovaatioseminaari järjestetään opintojen alussa.

Projektien  teemojen ja haasteiden esittely ja monialaisten pienryhmien muodostaminen tehdään yhden päivän aikana. 

Aiheiden esittelyn jälkeen käynnistyvät projektitoteutukset, jotka sisältävät ideointivaiheita, tutustumiskäyntejä, projektin suunnittelua, toteuttamista ja raportointi sekä esittelyvaiheita. Innovaatioprojektit päättyvät yhteiseen innovaatiomessuun. Kyseessä on joustava, projektilähtöinen oppimistapa. Projekti arvioidaan vertaisarvioinnin menetelmällä Metropolian innovaatioprojektin kriteeristöllä.Projektiryhmällä on projektipäällikkö, sihteeri/tiedottaja ja muita nimettyjä jäseniä. Projektilla on projektisuunnitelma, sopimus tilaajan ja Metropolian kanssa, välikatselmus, sovitut tuotokset, sekä loppukatselmus. Jokaisella ryhmällä on ohjaava opettaja.

Viestintä

Kaikille yhteiset wiki-sivut ” Kulttuurin ja hyvinvoinnin innovaatioprojektit MINNO®”, jonne dokumentoidaan kaikille yhteinen tieto innovaatioprojektitoiminnasta. Wikistä vastaa Tuuli Sinervo ja Panu Karhinen.  Koko ryhmälle on yhteinen Facebook-ryhmä nopeaa tiedottamista varten, voit liittyä siihen pyytämällä pääsyä suljettuun ryhmään https://www.facebook.com/#!/groups/249107018570011/ . Projektiryhmät voivat perustaa myös omia facebook-ryhmiään kehittämistyön tueksi.

Koordinaattorit:

 • Panu Karhinen (puh. 0401483947) ja
 • Laura-Maija Hero (puh. 0442740072)

Mukana olevat opettajat:

 

Opettajat - 2 op resurssi = 44 t

 • orientaatiotunnit 3x4
 • seminaari
 • aiheiden valintatilaisuus
 • tentti 1 op
 • innovaatiopassin (onko käytössä?) vastaanottaminen ja kokonaisarvosanan vieminen winhaan

Projektien ohjaajat

Opettajan resurssi  - 130 tuntia (resurssin voi jakaa kahdelle opettajalle/ yhteisopettajuus)

 •  yhteistyökumppanin kanssa neuvottelut
 • prosessin suunnittelu yhdessä opiskelijoiden kansssa
 •  kirjallisuuden ja teorian soveltamisen
 •  opiskelijaryhmien ohjaus/mentorointi
 • No labels
You must log in to comment.