Paikalla: Anna-Maria Vilkuna ja Juhana Kokkonen

Wikitoiminnan tavoiteet

 • tiedonkulku klusterin eri toimijoiden välillä wikin avulla
  • uutiset
  • tapahtumat
  • kokouskutsut ja esityslistat
  • esim. hankkeiden eteneminen
  • osallistumistumiset eri tapahtumiin
   • ulkopuoliset (esim. INTERREG-seminaari)
   • sisäiset (esim. t&k-päivä)
 • tiedotus aukeavista rahoitushauista
  • "toimituksellinen" osa, jossa esim. kehityspäälikkö esittelee mahdollisia tulevia rahoitusmahdollisuuksia
 • hankehakujen koordinointi
  • jotta ei tulisi samoihin hakuihin yllättäviä päällekkäisyyksiä
 • talous- ja resurssiseurantaväline
  • tuntiseurannat ja budjetit
 • ideapankki hankeideoille
 • tukee tulosten levittämistä
  • julkaisut, artikkelit, lehtijutut, raportti

Wikitoiminnan käyttöönoton haasteet

 • No labels
You must log in to comment.