Urbaanin yhteistyöprojektin suunnitteluwiki

Tälle sivulle kootaan ratv:in ja divi:n yhteisprojektin projekti- ja kurssisuunnitelmat.

Tausta

Metropolian viestinnän koulutusohjelman digitaalisen viestinnän suuntautuminen (jäljempänä divi, ent. vevi) ja tv- ja radiotyön suuntautuminen (ratv) ovat tehneet parina viime syksynä yhteisen Urbaanin yhteisprojektin, jossa on tuotettu yksittäisiä nettisivuja lähialueelta. Sivujen ulkonäöstä ja toiminnallisuudesta ovat vastanneet pääasiallisesti 1. vsk:n vevi-opiskelijat ja sisällöistä 1. vsk:n ratv-opiskelijat. Ryhmissä on tavallisesti ollut 4 opiskelijaa, kaksi kummastakin suuntautumisesta. Yhteensä mukana on liikuteltu yli 30 opiskelijaa. (Katso vanhat, verkossa yhä olevat projektit täältä).

Tänä vuonna ratv-ryhmän koko on 16 ja divi-opiskelijoita on ilmoittautunut mukaan 11. 3-4 hengen ryhmissä toimittaneen tänäkin vuonna.

Tämänvuotisen projektin tavoitetuotanto

Tällä kertaa aiemmasta poiketen oli ajatus, että tuotanto keskittyisi yhteen julkaisualustaan, esim. siten että projektille suunnitellaan yksi nettisivu, jonka 'sisään' leivotaan kaikki sisällöt. Kukin ryhmä saa toteuttaa oman sivunsa melko itsenäisesti siten, että kaikkien sivujen ei tarvitse noudattaa samaa formaattia vaan että sisältö voi olla kaikin mokomin aiheensa näköinen ja kokoinen.

Ratvien toteuttamat sisällöt (tv-haastattelut) toteutetaan broadcast-tasoisena, josta ne olisi tarkoitus konvertoida nettiin myös mahdollisimman korkealaatuisena (suuri resoluutio, tarkoituksen mukainen kompressio jne...).

Urbaani luovuus -työryhmän kokouksessa 29.9. hyväksyttiin sisältöjen yhteiseksi teemaksi matkailu. Ajatuksen taustalla on Helsingin kaupungin toive tehdä Arabianrannasta houkuttelevampi matkailukohde. Aiheeseen perehdytetäään tarkemmin projektin aloitusluennolla.

Blogi

Ryhmät raportoivat kokoontumisistaan ja tekemisistään blogissa osoitteessa:
http://urbaanit.wordpress.com

Urbaani-ryhmät:

1. Ilmo, Vera, Jari, Minttu

2. Ville, Minna, Marika, Olli

3. Mikael, Eveliina, Milja, Ida

4. Tiina, Kati, Aino, Meri

5. Katja, Annina, Reija, Matti, Sauli

6. Roni, Sebastian, Mikko, Aarne, Tuukka

Tehtävä 4.11. tapaamiseen:

Kukin ryhmä koontuu ainakin kertaalleen ja tekee seuraavaa:

 • keksii ryhmälleen kuvaavan ja ikimuistoisen nimen
 • Jokainen kirjautuu blogiin
 • ryhmä käy blogissa ilmoittautumassa, julkistaa nimensä ja kertoo ensimmäisen tapaamisen kuulumiset, mm. mahdolliset ideat tulevan tuotoksen sisällöstä.

Opettajat ja The Assari

Sami Huohvanainen (ratv) - p. 0405063761
Markus Norrena (divi) - p. 0403341073
Akseli Virtanen (divi-Assari) - tavoitettavissa parhaiten sähköpostilla.

etunimi . sukunimi (a) metropolia . fi

Aikataulu

 • vko 44: Projektin aloitusluento ti 28.10 klo 14.30-16.30, Lummetie 2 (Tikkurila), luokka 254. Perehdytys, ideointi
 • vko 45: Projektitapaaminen 4.11. Hämeentie 161, Auditorio, ideointi, suunnitelmien läpikäynti. Tällä viikolla ryhmät sopivat ainakin yhden tapaamisen suunnittelua varten.
 • vko 46: Projektitapaaminen 11.11., Häme, AUDITORIO huom. paikka vaihtunut, synopsikset ja tuotantosuunnitelmat valmiina, UY-projektin kuvausviikko
 • vko 47: Projektitapaaminen 18.11., Auditorio (HÄME)välitsekkaus (jos esim. tuotannossa ongelmia) UYP-projektin toinen kuvausviikko
 • vko 48: Projektitapaaminen 25.11., Auditorio (Hämäri) jälkituotantosuunnitelman esittely
 • vko 49: Projektitapaaminen 2.12., Viimeinen tsekkaus ennen deadlinea, projektin editointi jatkuu, deadline pe 5.12., raporttien palautus
 • vko 50: 10.12. Projektin katselu ja palaute klo 9-13 Hämeentien Auditoriossa. Opintopäiväkirjan palautus.

Tarkemmat aikataulut lukkarissa.

Urbaani luovuus -videon tekniset spesifikaatiot

 • ryhmä tekee kaksi max. 2 min juttua
 • Masternauha DV tai DV-Cam, myös yksi kaikki jutut sisältävä DVD-kopio
 • kuvasuhde 16:9
 • 100% äänellä, ei voice overia
 • vallitseva valo, tai max 3-pistevalo, ei studiovalaistusta
 • ei musiikkia
 • Jutun on oltava pääosin haastattelu, jossa toimittajan kysymys/kset myös kuultavissa
 • saa olla lyhyt alku- ja/tai loppujuonto, tehtävä myös 100%-äänellä, myös standup-kuvat käyvät
 • kuvattava ja editoitava niihin tarkoituksiin varatuilla viikoilla (vkot 46-49)

Tässä vielä luonnos ratvien osuudesta projektissa:

OPS:

KD00AB06 TV-työ: 5 op

Toteutusnro 2000

Tavoitteet:
Opiskelijat tekevät projektityönä tv-inserttejä, joissa kuvaajan, äänittäjän ja toimittajan roolit vaihtuvat. Opiskelija syventää ammattitekniikan osaamistaan. Opiskelija tutustuu haastattelun perustekniikoihin.

Sisältö:
Tv-jutun suunnittelu ja toteuttaminen
Puheviestinnän perusteet
Havainnointi
Haastattelutekniikan perusteet
Multimediaprojekti
Tv-työn perusteet

Vaadittava osaaminen
Mediatekniikka 1

Kirjallisuus: Tekijä: Huovila, Tapani; Nimeke: Toimittaja - tiedon etsijä ja vaikuttaja; Julkaistu: Porvoo Helsinki : WSOY , 2005

Vastaava opettaja: Sami Huohvanainen
Suoritustapa: luennot, harjoitukset, opintopäiväkirja, Kettupäivät-projekti, Urbaani luovuus -projekti, tentti


Digitaalisen viestinnän opetussuunnitelmakuvaus:

OPS:

KD00AB77 Syventävien ammattiopintojen projekti 1: 5 op

Toteutus

Opintokokonaisuus toteutetaan opiskelijoiden itsenäisenä työskentelynä ja projektista saa opintopisteitä tehdyn työmäärän mukaan.

Vaadittava osaaminen
Ei ennakkovaatimuksia, itsenäistä tiedonhankintaa ja ongelmien ratkaisua edellytetään kurssilla.

Vastaava opettaja: Markus Norrena
Suoritustapa: luennot, harjoitukset, opintopäiväkirja, Urbaani luovuus -projekti


 • No labels
You must log in to comment.