Urbaani luovuus on Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityshanke, jossa tehdään näkyväksi paikallista kulttuuria ja sen merkitystä houkuttelevalle kaupunkielämälle. Hanke alkoi tammikuussa 2007.

Tämä wiki-työtila toimii hankkeen hallinnoinnin ja suunnittelun työvälineenä.

Syksyn 2008 toimintaa

Kokousmuistioita

Hankkeen verkkosivuston uusimmat päivitykset

Could not access the content at the URL because it is not from an allowed source.

http://urbaaniluovuus.metropolia.fi/index.php/feed/

You may contact your site administrator and request that this URL be added to the list of allowed sources.

You must log in to comment.