Muista ulkopuolista rahoitusta hakiessasi

  • Idean saatuasi informoi siitä omaa esimiestäsi ja klusterin T&K-asioista vastaavaa kehityspäällikkö Anna-Maria Vilkunaa.
  • Ulkopuoliset rahoitushakemukset tehdään ja toimitetaan eteenpäin koordinoidusti kehityspäällikön kautta. Häneltä saat myös tietoa hakemuksiin liittyvistä liitteistä ja muista yksityiskohdista.
  • Metropolian rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola allekirjoittaa kaikki rahoitushakemukset ja hakemuksiin liittyvät sopimukset. Kehityspäällikkö varaa allekirjoitusajan.
  • Ennen rehtorin allekirjoitusta klusterimme hallinto- ja talousassistentti Tarja Häkkinen tarkistaa hakemuksen budjetin ja klusterijohtaja Tuire Ranta-Meyer hyväksyy sisällön

Valtakunnallinen ESR-ohjelma

OPM:n valtakunnallisten kehittämisohjelmisen seuraava hakukierros on 27.9. - 30.10.2009

Central Baltic Program Interreg IV A

Interreg IV A:n ohjelman kolmas hakukierros on auki 15.9. - 15.10.2009 Central Baltic

EU:n Kulttuuri-ohjelma

Vuoden 2010 hakukierros on käynnissä Haku päättyy 1.10.2009.

RAY - Raha-automaattiyhdistys

RAY:n avustustoimintaHUOM! Raha-automaattiavustuksia voivat saada yleishyödylliset yhteisöt kuten järjestöt ja säätiöt. Yksityishenkilöille, voittoa tavoitteleville yhteisöille, kunnille tai seurakunnille avustusta ei voida myöntää.

 

 

You must log in to comment.