Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokous

Tikkurilassa 24.2.2009
kello 9:00-11:35

Läsnä

Anna-Maria Vilkuna
Juhana Kokkonen
Antti Pönni
Päivi Fredriksson
Paula Niskanen
Mika Ihanus
Matti Rantala
Kaisu Asikainen
Ülle Liesvirta
Katri Halonen
Päivi Ketonen
Milla Laasonen

Ajankohtaiset

Etelä-Suomen alue, EKR / osio 5, ylimaakunnalliset kumppanit, hankehaku päättyy 6.3.2009.

Päivi Fredriksson esitteli hankkeen Nexus Studio Desing:

 • neljän amk:n konsortio, mukana muotoilun ko:t kaikista amk:sta, Hämeenlinna ja Lahti -yhteistyö alkanut 2008 syksyllä: löydetty tarve yhteisille kehittämisteemoille, mukana myös Lappeenranta ja mahdollisesti Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuslaitos.
 • Rakenne perustuu round table-ajatteluun: kaksikehäinen koko projektia ohjaava keskus: ohjausryhmä + asiantuntijat mentoroimassa + benchhmarkaamassa
 • Nexus-Studiotoiminta amk:ssa liiketoimintamallien kehittämiseen
 • Yhteistyötä työelämän kanssa
 • Kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään väliarviointien aikana
 • EAKR-hanke on alueellista kilpailukyvyn kehittämistä; laaja maakunnallinen vaikuttaminen ja yhteistyö on hankkeen kulmakivi; pienempiä osahankkeita tulee monia, mutta etsitään ja löydetään yhteisiä näkökulmia vrt pääkaupunkiseutu vs. maakunnalliset toimijat muotoilun alalla
 • Innovatiivinen malli pienyrityksille keskinäisen erikoistumisen ja yhteistyön kautta
 • Avoin kaikille: teollinen muotoilu ja vaatetussuunnittelu jo mukana Metropoliasta, lisäksi sisustussuunnittelu kiinnostunut

Esitettiin kysymyksiä:
Miten kuntarahoitus? -Metropolialta kuntarahoituksen osuus, sijoittuu tätä kautta myös laitehankintoja ja työvoimaa

Isompi hanke, jossa muotoilu mukana: Maailman muotoilupääkaupunkihanke, Nexus toteutuessaan tulee olemaan osa ko. suurhanketta: kohdentuu 2012; ennakoivan työn tarkoitus luoda pysyviä rakenteita siten että pks kehittyy muotoilun kautta. TAIKin Helena Hyvösen kanssa pohdittu yhteistoimintamahdollisuuksia.

Sivuhuomio: Anu Mänttäri kutsutaan T&K-tiimiin

Katri Halonen:

 • Kulttuurituotanto Siban kanssa muusikoiden osaamistarpeiden, agentuuri ja konserttitoimistokartoitus, aineistonkeruuvaihe
 • ESR-rahoitteinen Tuottaja 20/20-hanke, saanut vihreää valoa Opetushallituksessa, mukana Cupore, HUMAK, Novia, TAKU ry
 • Tulossa mahdollisuuksien mukaan Metropolis-yhteistyötä Ajatuskoe-teemassa

Ülle Liesvirta:

 • 1.8. jälkeen ko:ta puuttunut yliopettaja, eteneminen vaikeaa, ei tiedossa hankkeita hakemiseen tarvittavien resurssien puutteen vuoksi
 • YAMK-ehdotus ei ole mennyt läpi mutta ei haudattu ideatasolla

Matti Rantala:

 • VOIMAA odottaa rahoituspäätöstä valvojan taholta.
 • Voimaa työstetään niin vauhdikkaasti kuin mahdollista ennen lopullista päätöstä
 • Wikissä tehty paljon pohjatyötä
  TYÖMAA-hanke hakenut (Paremmat arjentaidot...):
  Metropolia hakija, mukana amk:t
 • Oulu (opinnäytetyö rekrytoinnin kanavana - wikin hyödyntäminen opn:ssä),
 • Tampere (Työharjoittelu opintojen ja työelämän rajapintana),
 • Hämeenlinna (opiskelusta työelämään pedagogiset ratkaisut),
 • Lahti (ammattillisen osaamisen todentamisen työkalut)
 • jokaisella oma työkorinsa vastattavana ja Metropolialla päähakijana vastuut ja valtakunnallinen tiedotus, rahoituksen etenemisestä tietoa parhaimmillaan noin kuukauden kuluttua
 • Mukana myös Myötätuuli-hankkeessa; ohjausryhmässä Matti Rantala ja Juhana Kokkonen (Nuorisoasiainkeskus hallinnoi, ESR-rahoitteinen).

Paula Niskanen:

 • konservointi: miettikää pelastettavia taloja ja kulttuurirahaston kautta hlökoht.
 • hlökoht. apurahojen käyttö AMK-organisaatiossa eli säätiöpohjaiset rahoitukset hankalat esim. virkavapaiden osalta, onko pohdittu ja työstetäänkö Metropolian osalta - tällä hetkellä ei. Jonkinlainen järjestelmä tarvitaan taiteellisen työn edistämiseksi.

Antti Pönni:

 • DIMEKE-hanke rahoitus valtakunnallisesta ESR-kehittämisohjelmasta, Oulun yliopiston koulutus- ja täydennyskoulutusyksikön vetämä
 • aloituskokous ja rahoituspäätös tulossa
 • Metropolialla vahva rooli kumppanina

Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta (Eduparvi + AMP saaneet rahoitusta v:lle 2009, Urbaani luovuus sai 2009, optiot vuodelle 2010). Uusia hakemuksia maaliskuun loppuun mennessä - hankkeessa mukana oltava Helsingin kaupungin taho / virasto / elin.

Esittävä taide:
Kumppanina mukana EAKR-hauissa

 • Happy Hour -ympäristöliiketoiminnan kehittämishanke (Lahti AMK innovaatiokeskus vetää)
 • Luoto - innovaatioprosessien kehittämishanke (Kymen AMK vetää)

RAY:n hakuihin mukaan?
Nyt avoinna; katso RAY:n linkki tästä.
Projektimuotoiset hakemukset toukokuussa - perinteisesti sote-puolen asioita mutta voisi koskea muitakin aloja. Hyvinvointiteknologian kehittäminen ja muita aihepiirejä ilmassa.

Interreg IV B
Central Baltic Programme (ohjelman maantieteelliset alueet kartalla täällä)
Southern Finland - Estonia -sub programme
Archipelago and Islands sub-programme

Lyhyt esittely word-muodossa täällä ja pdf-muotoinen esite englanninkielisenä täällä.

Ideoita hakijoiksi:
Metropolian vaatetus ja Tallinnan tekninen korkeakoulu voisi olla Houkutteleva ja dynaaminen yhteiskunta -tematiikassa hakijana.Tässä yhteydessä nostettiin esiin pienten koulutusohjelmien resurssipula ja ongelmat hakemusten työstämisessä.Metropolis Helsinki voisi hakea Interregistä, kun valmiita kv-kumppaneita on, jätetään hautumaan.

Metropolis Helsinki

 • testituotanto käynnistymässä viikolla 10, yhdistelmäopetus meneillään divi+ratv; mokkareita tekemään
 • yksittäisiä opiskelijoita voi ohjata mukaan vielä kevään toimintaan
 • jos syksyllä alkaa uusi toteutus, on mahdollista ottaa mukaan kaikista koulutusohjelmista mukaan (viestintä, muotoilu, vaatetus)
 • toisen vuoden alkuun viikon intensiivijakso jossa tulevaisuusorientoituminen (mahdollisuus saada liikkeelle vaatii järeitä toimia)
 • yritysyhteistyössä visiointi yrityksille tulevaisuudesta: tilaustuotteeksi Metropolian kulttuurialalle (tulevaisuuden visiot av-materiaalit yrityksille)
 • Toimipisteiden välinen yhteistyö on edelleen haaste; markkinointikysymys
 • käynnistetäänkö siten, ett kaikki mukaan haluavat koulutusohjelmat tapaisivat näissä merkeissä nopeasti, mietittävä mihin opinnoissa istuisi viikon orientaatiojakso
 • tutkimuksellinen vs. taiteellinen painotus?
 • tähdätään tulevaisuuden ammattikuvien visiointiin, ja palvelisi opiskelijan ammattikuvan kehitystä - millaisissa töissä opsikelija toimii kolmenkymmenen vuoden kuluttua? - perusnäkökulma sama koulutusohjelmasta riippumatta
 • megatrendien tulkinta koskee kaikkia aloja; vanhat perinteiset ammatit ovat olemassa esim. vaatetusalalla, mutta niiden sisällöt ovat muuttuneet. Rinnalle on tullut uusia ammatteja.
 • tulevaisuuden historian tutkiminen osana kokonaisuutta
 • sovittiin tapaaminen Tikkurilaan ke 4.3. klo 13:00 - Ülle varaa tilan
Tiedotusluontoisesti loput asiat esityslistalta

Hankehaku OPM valtakunnallinen kehitysohjelma, linkki täällä

Kehittämisohjelmia, haussa kevään aikana ainakin:

 • tl 1 / kulttuuri liikunta kolmas sektori hyvinvointipalv.tarj. (kutu, musat, esittävä taide?)
 • tl 2 / paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin (mikä tahansa koulutusohjelma); korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen auttaminen
 • tl 3 / osuvuutta kysyntälähtöisyyttä aikuun
 • tl 3 / koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

T&K-tiedotus

 • tarpeet: kevään oma kehittämisprojekti, hankkeiden tiedotus netissä (Kaisu koordinoi), nettinäkyvyys, miten tavoitetaan eri ryhmät, visuaalinen ilme, jne.
 • opiskelija Toni Niemisalo kehittää Kultwiki-ympäristöä ja sen visuaalisuutta
 • tiedotussuunnitelmat yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa, jotta tarpeet ja päämäärät ja tavoitteet selkiytyvät

VOIMAA

 • wikissä koko hankkeen hallinnointi ja toiminta, Päivi Keränen esitteli
 • avoimuus, verkko, läpinäkyvyys, sosiaalinen osallistuminen projektin työskentelyyn, dokumentointi pitkälti samalla
 • työkoritoimintaan jakautuneet osa-alueet
 • työvaiheessa jo voidaan huomioida muiden näkemykset
 • erilaisia työkaluja: kysy/vastaa -palsta, ideapankki, linkit, uutiset, blogit
 • kaikki Metropolian tunnuksilla voi työstää materiaaleja eli osallistumaan työskentelyyn
 • kaiken työskentelyn tarkoitus tapahtua wikissä
 • AMK-työkorin kehittäminen koskettaa kaikkia metropolialaisia opettajia/henkilökuntaa: kulttuurin klusterissa sovittu, että mukaan tuleville resursoidaan työaikaa
 • Millalle voi ilmoittautua uutiskirjeen saajaksi sähköpostitse, jos ei ehdi

Kulttuurisilta

 • OHRY:n kokous vedetty wikin kautta ja herättänyt innostusta niin että wiki-koulutusta halutaan

Argumentit wikin puolesta:

 • Hankkeella ei pitäisi olla salattavaa
 • Jos on arkaluontoista materiaalia, se voidaan julkaista rajoitetulle ryhmälle
 • Wikissä jaetaan avoimesti tietämystä
 • Saadaan myös vastaanottaa tietämystä ulkomaailmasta
 • AMK jakaa ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa joustavasti
 • Työskentely wikiympäristössä vaatii alkuun opiskelua, mutta teknisesti erittäin helppo omaksua
 • Työskentelytapojen muutos voi vaatia henkisesti enemmän totuttelua

Tiedotusprojekti:

 • näkyvyys, avoimuus
 • viestinnän ongelmat pohdittava
 • tiedotusasioista tapaaminen Hämeentiellä perjantaina 6.3.2009

Tosipro-ryhmän toiminta:

 • käytännön hanketoimijat
 • taloushallinto
 • hankehallinnoinnin konkretia
 • tiedotus, arviointi ja muut teemat tapaamisissa

Kevään 2009 tapaamiset:

 • Pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelmat hahmoteltava ja keskusteltava, toiminnan painopistealueista
 • 17.3. klo 12 Jussi Vähämäki Hämeentiellä
 • ti 17.3. Annalassa 8:30-12
 • ti 21.4. Hämeentiellä 9-11
 • 1-2 päivän vetäytyminen, ehdotettu Nuuksiota,
  mukaan hanketoimijat ja projektityöntekijät:
  ti 19.5. lähtö iltapäivällä
  ke 20.5. koko päivä
 • No labels
You must log in to comment.