Nyt haussa


Jätetyt haut

ESR, TL3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen; 7. Osaajana työmarkkinoille

  • Hakuaika päättyy 31.10.2008
  • Divi-vetoisesti olisi tarkoitus tehdä hakemus tuonne. Hommassa mukana Robert Arpo, Jussi Linkola, Juhana Kokkonen ja Matti Rantala.
  • Hanke lähti määräajassa nimellä Wikitys. Ensimmäisiä tietoja voitaneen odottaa jo tämän kuun lopussa.
  • Kulttuurituotanto jätti Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi kehittämisohjelmaan hanke-esityksen Kutu luotain. Mukana ovat kulttuurituotannon koulutusohjelmat Humakista, Mikkelin amk:sta, Noviasta ja Cuporesta.

ESR TL:2 ja kehitysohjelma Paremmat arjet taidot ja opintojen kautta töihin

  • hakuaika päättyi 13.2., johon mennessä jätettiin hakemus nimellä TYÖVOIMAA - Opinnoista työelämään. Kehittämisohjelman edellyttämän valtakunnallisen verkoston muodostavat Oulun amk, Tampereen amk, Hämeen amk ja Lahden amk. Meiltä yhdyshenkilönä toimii yliopettaja Robert Arpo. Opintojen valmistumista ja työelämään siirtymistä vauhditetaan neljän työkorin avulla: Opinnäytetyö rekrytoinnin välineenä, ammattillisen osaamisen todentamisen työkalut, työharjoittelu opintojen ja työelämän rajapintana ja opiskelusta työelään, pedegogiset ratkaisut.

EAKR TL 5

  • 6.3.2009 päättyneessä haussa olemme mukana kolmella hakemuksella
  • muotoilun koulutusohjelma koordinoi hakemusta NEXUS STUDIO DESIGN - Muotoilunalan ennakointi ja liiketoimintamallien kehittäminen. Kumppaneina mukana ovat muotoilun koulutusohjelmat Hamkista, Lamkista ja Saimaan ammattikorkeakoulusta. Meillä yhdyshenkilöitä ovat koulutuspäällikkö Päivi Fredriksson ja opettaja Mika Ihanus.
  • esittävän taiteen koulutusohjelma on mukava kahdessa hakemuksessa, joita koordinoi Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskus ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hakemuksia ovat LUOTO - Innovaatioprosessit luoville aloilla ja Happy Hour - Parempaa palvelua ympäristöliiketoimintaan. Esittävässä taiteessa yhdyshenkilö on lehtori Petri Pullinen.

HERA (HUMANITIES IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA) JOINT RESEARCH PROGRAMME

HERA JOINT RESEARCH PROGRAMME hakuun jätettiin hakemus 7.4.2009. Pääkajina on University of London (Gerald Lidstone). Kyseessä on ideavaiheen haku, josta tulokset tulevat toukokuun loppuun mennessä. Hakemus edellyttämä kansallinen, ei-akateemista kumppani on Helsingin kaupungin tietokeskus. Tässä vaiheessa yhdyshenkilö on kehityspäällikkö Anna-Maria Vilkuna.

  • No labels
You must log in to comment.