Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johdolla on käynnistetty työpajaprosessi, joka valmistelee Helsingin metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä alueen kuntien ja valtionhallinnon välistä Kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelmaa. Tavoitteena on metropolialueen tarpeisiin entistä paremmin vastaavan monitieteisen kaupunkitutkimuksen (sekä perus- että soveltava tutkimus) tuottaminen ja kehittäminen.

Ensimmäinen tapaaminen pidettiin 13.10.2008. Jäljellä on kaksi tilaisuutta ma 17.11 klo 12.30-16.00 ja ma 15.12. klo 12.30-16.00.

Tutkimusohjelmaa työstämään on perustettu ensimmäisen tapaamisen pohjalta teemaryhmiä. Tapaamisten välillä teemaryhmät työskentelevät verkossa. Työpajojen ja verkkokeskustelun tulokset muodostavat perustan Kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelman valmistelulle. Tutkimus- ja yhteistyöohjelman totuettaminen on tarkotus turvata vuoden 2009 aiakana valmisteltavalla aiesopimuksella, jossa määritellään valtionhallinto-kunnat-korkeakoulut-kolmikannan väliset kumppanuudet.

Teemaryhmiä ovat Governance, Kaupunkikulttuurit, Kaupunkirakenne, Kestävä kehitys, Kilpailukyky, Monikulttuurisuus, Osaaminen ja Yhteiskuntapolitiikka. Mitkä teemaryhmät ovat meille keskeisiä? Teemaryhmien työskentelyssä on keskeisellä sijalla selvittää muun muassa sitä, kuinka tarpeet ja olemassa oleva tutkimus- ja kehitystyö kohtaavat.

  • No labels
You must log in to comment.