Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä viikolla oli samaan aikaan kaksi AMP-hankkeen testituotantoa, joista toinen oli Slush Helsinki -tapahtuman live-online-videolähetyksen tuottaminen ja toinen oli Tallinnassa pidetty työpaja. Molemmat onnistuivat hyvin ja Tallinnan tekemisistä onkin jo tänne kirjoitettu alustavia huomioita (ks. täältä ja täältä).

Tapasimme tänään muutaman Tallinnaan mukaan lähtevän opiskelijan kanssa ja speksasimme testituotantotyöpajan tavoitteita ja lähtökohtia. Sovimme, että mikrocase testituotannon yksi lähtökohta voisi olla tiedon visualisoinnin painottaminen ja se, että pyrimme tekemään still-visualisoinnit paikanpäällä käsin piirtällä ja skannaamalla. Tämä antaa lopullisille videoille orgaanisen ja esteettisesti (toivottavasti) miellyttävän loppusilauksen. Oletettavaa on myös, että tämä toimintamalli voisi nopeuttaa visualisointien tekoa ja antavan lisää tilaa itse tuotannon sisältöjen pohtimiseen.

Kartoitimme myös mukaan otettavaa kalustoa.

Saimme tänään tapaamisessa hommia paljon eteenpäin. Mukaan tuotantoon tulee jengiä myös Metropolian ulkopuolelta, mikä on tietysti enemmän kuin mahtavaa. Näyttäisi siltä, että tuotannossa pyrittäisiin enemmän pro-tuotantoo hyvänlaatuisine streameineen ja esivalmisteltuine media puppets -sisältöineen.

Täällä tapaamisen memo.

Teemme yhteistyötä Floobsin kanssa Slush Helsinki-seminaarin/tapahtuman livevideostreaming-kokeilussa. Tapahtuma on 24.11.2008 ja siihen on tarkoitus ottaa muutamia opiskelijoita konseptoimaan ja tuottamaan kokeilu.

Olen myös sopinut erään YAMK-opiskelijan kanssa etäseminaarikehitystyöstä, jossa tutkitaan etäläsnäoloa kokous- ja opetuskäytössä. Uusi tulokulma on tässä on se, että näkökulma keskittyy sellaisiin tilanteisiin, joissa suuri osa tapahtumaan osallistuvista ihmisistä on fyysisesti samassa tilassa. Tässä kehitystyössä haetaan siten parhaita käytäntöjä tällaisen moninapaisen toiminnan järjestämiseen ja etä-läsnä-tilanteessa toimimiseen.

AMP on VIDEOSin alahanke, jossa keskitytään mobiilivideon ja muun av-materiaalin käyttöön tutkimuksessa ja opetuksessa. Hanke on saanut rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Microjournal-kehitystyö

Testituotannot

Slush Helsinki -tuotanto
Online-palvelut mobiilissa ammattikäytössä
Mikro-case-tuotanto

Tallinnan työpajan valmistelut (marraskuu 2008)

Työpajan aikataulu
Mukaan otettava kalusto

Tallinnan työpajan aikaansaannokset

  • No labels
You must log in to comment.