Child pages
  • Ideapartyt
Skip to end of metadata
Go to start of metadataIdeapartyt TKI-toiminnassa

Ajatuksena on luoda otollinen ympäristö uusien ja luovien tutkimus- ja kehityshankkeiden yhdessä keksimiselle. Tarkoituksena olisi kokeilla ensimmäisen kerran ideapartyja keväällä 2010 siten, että pieni ryhmä ihmisiä Metropoliasta ja muista organisaatioista vetäytyisi yhdessä muutamaksi päiväksi ideoimaan ja kirjoittamaan hankehakemusta. Ajatuksena on kehittää niin hankeidea kuin myös itse hankehakemus tämän vetäytymisen aikana.

Yhdessä keksittyä hanketta on helpompi pitää omana. Oletuksena on, että ideapartyissa yhdessä keksitty toimintaidea innostaisi kaikki osapuolet osallistumaan paremmin myös itse hankkeeseen ja motivoisi aitoon yhteistoimintaan.

Ideapartyt opiskelijoiden innovaatioprojektitoiminnassa

Kevään 2010 aikana on tarkoitus kokeilla ideapartyja myös opiskelijoiden kanssa. Tarkoitus on saada eri alojen opiskelijat ideoimaan yhdessä nk. innovaatioprojekteja (Metropoliassa on tarkoitus, että kaikki opiskelijat ottaisivat osaa monialaisiin, opiskelijalähtöisiin projekteihin).

Tätä tarkoitusta varten järjestetään kaksiosaiset ideapartyt, joissa opiskelijat valitsevat itseään kiinnostavan teeman ja/tai aiheen, luovat itselleen projektiryhmät ja hankkivat projektilleen tarvitsemansa tukiryhmän opettajista.

Ideapartyt ovat siis vain innovaatioprojektin käynnistysvaihe. Itse projekti tehdään myöhemmin, useimmissa tapauksissa syksyllä 2010.

MOI-projekti

  • No labels
You must log in to comment.