Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Olet hankkeen sisäisillä sivuilla. Hankkeen ulkoisten sivujen osoite on http://kansalaisnavigointia.metropolia.fi

 
Kansalaisnavigointia metropolissa kehittää toiminnallisia, osallistavia draamaan ja teatteriin perustuvia menetelmiä yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi ja kaupunkiympäristön elinvoimaisuuden lisäämiseksi. EAKR-hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka.

Teemme soveltavaa teatteria pääkaupunkiseudulla: Malmin kaupunginosassa Helsingissä, Espoon keskuksessa ja Suvelan alueella Espoossa sekä Tikkurilassa ja Myyrmäellä Vantaalla.

Soveltavan teatterin menetelmien vaikuttavuus perustuu niiden kokemuksellisuuteen.

Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma, ja hanke on osana teatteri-ilmaisunohjaajan koulutusta.

Toiminnan tuloksena syntyy Kansalaisnavigointi-toimintamalli.

Uutta toimintamallissa ovat siinä käytettävät soveltavan draaman metodit, joiden avulla asukkaiden näkemykset, osaaminen ja tietotaito saadaan aikaisempaa monipuolisemmin ja syvällisemmin pääkaupunkiseudulla kaupunkikehityksen parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön.

Recently Updated

Navigate space
  • No labels
You must log in to comment.