Child pages
  • Tulevaisuuden kampuskirjasto, innovaatioprojekti 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   

Muotoilun opiskelijoiden innovaatioprojektissa 2013 teemana oli tulevaisuuden kampuskirjasto. Opiskelijoiden yhteistyönä viisi tilakonseptia, jotka osallistuivat myös Metropolian aiheesta järjestämään kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli saada esille opiskelijoiden tarpeet ja mielipiteet kirjaston käyttäjinä sekä löytää uusia ideoita kirjaston palveluiden organisoimiseen sekä kirjastotilan käyttöön.

Ehdotusten arvioinnissa painotettiin innovatiivisia ratkaisuja kirjaston palvelujen organisointiin, tilojen käyttöön ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Muita tärkeitä arviointikohteita olivat kirjaston eri hiljaisuusasteiden huomioiminen, muuntojoustavuus, esteettisyys ja ekologisuus. Konseptien arviointiin osallistui kirjaston, opiskelijoiden ja opettajien edustajista koottu raati.

Tulevaisuuden kampuskirjasto -tilakonseptit

Muotoilun innovaatioprojekti 2013

 

Kennosto - KAIKILLE AVOIN VIHREÄ JA VIREÄ KOHTAUSPAIKKA

" Kennosto on helposti lähestyttävä, viihtyisä, kaikille avoin tila. Väljässä, vehreässä ja ekologisessa Kennostossa on helppo hengittää, keskittyä tehtäviin tai rauhoittua. Kennosto-konseptin perusajatus on toimia kohtauspaikkana kampuksen ja sitä ympäröivän yhteisön keskellä."

Tilakonseptin esittely + tekstikuvaus

Ääni - Hiljaisuudesta hälyyn – äänenkäyttö sallittu

"Kirjasto, jossa äänenkäyttö on sallittu tilasta riippuen. Tilat muodostuvat eriasteisista äänialueista hiljaisuudesta hälyyn, konsertin melusta hiljaiseen työskentelyyn. Tilat on jaettu neljään eri äänialueeseen, jotka rajapinnoilla limittyvät toisiinsa tilojen muokattavuuden avulla."

Tilakonseptin esittely + tekstikuvaus

Akku

"Tulevaisuuden kampuskirjasto tulee toimimaan kampusalueen ytimenä, jonka ympärille rakennetaan opettamiseen ja asumiseen tarkoitetut toiminnot. Kirjastosta tulee oppimisen, tiedon jalostamisen ja jakamisen kehto, joka tukee tilaratkaisuillaan hyvinvoivaa, sosiaalista ja motivoitunutta opiskelijaa."

Tilakonseptin esittely + tekstikuvaus

Kama - Lainaa yksi lisätunti päivääsi

"Tulevaisuuden kampuskirjaston konsepti lähtee ajatuksesta “Pysähdy lainaa yksi lisätunti päivääsi”. Kampuskirjaston tunnelma henkii rauhallisuutta ja hetkeä irti kiireestä. Kampuskirjasto tarjoaa kirjaston vierailijoille yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä, elämyksiä ja yllätyksiä!"

Tilakonseptin esittely + tekstikuvaus

Cumpu

"Kampuskirjasto CUMPU on uudenajan kirjastokonsepti, joka mahdollistaa opiskelun yksin ja yhdessä. CUM on latinaa ja tarkoittaa kanssa. Kirjastot rakentuvat nurmikummun ympärille luoden kuhunkin tilaan opintokeitaan, jossa opiskelija voi opiskella itselleen sopivimmalla tavalla. Konsepti tarjoaa erilaisia työskentelytiloja ja palveluita, joita hyödyntämällä opiskelija pystyy helposti laajentamaan tietämystään tulevaisuutta varten. Konseptin ydinidea on yhdistellä kolmen kokoisia tiloja, S, M, ja L yhteen, ja siten luoda mielenkiintoisia tilakokonaisuuksia."

Tilakonseptin esittely

You must log in to comment.