Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden tehtävänä oli paneutua uuden kampuksen oppimis- ja opettajien työympäristöihin ja suunnitella Metropolian arvoja tukevia tiloja. Suunnittelu toteutettiin käyttäjälähtöisesti.  Konsepteihin valitut suunnittelualueet rajattiin siten, että ne kattoivat yksittäisen tilan tai tilakokonaisuuden. Suunnittelualueeseen voi kuitenkin lisätä myös rakennuksen piha-alueet ja lähiympäristön, jos ne tukivat lopullista suunnitelmaa ja konseptia. Suunnitelmissa pyrittiin myös pohtimaan konseptin soveltamismahdollisuutta muihin, jo rakennettuihin kampuksiin sekä tulevaan Arabian kampukseen.

Tutustu konsepteihin

Näitä ja muita kevään aikana syntyneita konsepteja esitellään Metropolian kampusfoorumissa 25.4.2014, joka järjestetään Leppävaarassa (Vanha maatie 6) klo 9-12. Tervetuloa!

 

You must log in to comment.