Child pages
  • Tour de Metropolia 2010 - reittisuunnitelma
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nyt vahvoilla näyttäisi olevan loppuosan suhteen vaihtoehto B, Jörgenin kommentissaan esittämin parannuksin.

Esittäkää mahdolliset parannusehdotukset kommenteissa  to 6.5. mennessä.

Lopullinen reitti vahvistetaan tämän jälkeen ma 10.5. mennessä.

Reitti vahvistettu 10.5.2010! Ks. Google Maps

Alustavia ehdotuksia:

Linkeissä karkeat ehdotukset Reittioppaan avulla tehtyinä (yksityiskohtia voi vielä hioa)

Etappi 1:  Hämeentie 161- Lummetie (Tikkurila) n. 15 km

Viimevuotiseen verrattuna reitin voisi tehdä maisemallisesti kiinnostavammaksi siten, että se kulkisi pääasiassa Vantaanjoen ja Keravanjoen vartta. Pituutta kertyisi n. 14,5 km (suora reitti n. 11,5 km)

  1. Matinsillan yli, kosken sivuitse Vantaajoen itärannalle (Viikinmäen puoleiselle rannalle) ylikulkusillalle asti (jota jokeribussi myös käyttää)
  2. Vantaanjoen länsirantaa Veräjälaaksosta Tuomarinkylän kartanolle, jossa uusi ylitys joen itäpuolelle
  3. Vantaanjoen ja Keravanjoen rantaa seuraten (itä-/eteläranta, ts. Helsingin puoli Keravanjokea) Heurekalle ja sieltä Lummetielle

Reittikartta 1 (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2556880*6683020%29mapzoom%287%29from%28address*H%C3%A4meentie%20161%2C%20Helsinki%29to%28address*Lummetie%202%2C%20Vantaa%29via%28%28point*2554981*6680425%29%28point*2554181*6683213%29%28point*2554125*6683781%29%28point*2554231*6684644%29%28point*2557463*6686650%29%29routingmethod%28sand%29)

Etappi 2: Lummetie-Leiritie (Myyrmäki) n. 15 km

Suurin piirtein viimevuotista reittiä Tikkurilasta Myyrmäkeen lähinnä sillä erotuksella, että reitti kulkisi Keravanjoen Vantaan puoleista rantaa (pohjoispuoli) pitkin Helsingin Pitäjän kirkolle. Reitin alkuosa vielä hieman auki (koska Kielotietä ei pääse alittamaan Keravanjoen pohjoisella rantareitillä). Mahdollisesti ajetaan joen eteläpuolta joen ylittävälle sillalle, jolloin siirrytään pohjoispuolelle.

Reittikartta 2 (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2553300*6685740%29mapzoom%287%29from%28point*2557828*6687497%29to%28address*Leiritie%201%2C%20Vantaa%29via%28%28point*2556138*6686700%29%28point*2554888*6685819%29%28point*2553103*6685047%29%28point*2549297*6683978%29%28point*2548688*6683447%29%29routingmethod%28shortest%29)

Kolmos- ja nelosetapit voisivat kulkea joko viime vuotiseen malliin Vanhan viertotien kautta (vaihtoehto a) tai sitten niin (vaihtoehto b), että Leppävaarasta tehtäisiin etappi ja kierrettäisiin hieman Myyrmäestä tultaessa, jotta etappi ei jäisi liian lyhyeksi (suora reitti n. 6 km)

VAIHTOEHTO  A

Etappi 3a: Leiritie- Vanha viertotie n. 12 km

Reittikartta 3a (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2547141*6680673%29mapzoom%286%29from%28address*Leiritie%201%2C%20Vantaa%29to%28address*Vanha%20Viertotie%2023%2C%20Helsinki%29via%28%28point*2546297*6682372%29%28point*2546259*6681338%29%28point*2545128*6679122%29%28%29%28%29%29)

Etappi 4a: Vanha viertotie- Albertinkatu (Ruoholahden kautta) n. 7 km

Viime vuotinen reitti olennaisilta osin.

VAIHTOEHTO  B

Etappi 3b: Leiritie-Vanha maantie (Leppävaara) (Hämeevaaran kautta) n. 8 km

Olennaisilta osin viimevuotista reittiä, mutta kiertäen Hämevaaran kautta (ettei reitti olisi aivan liian lyhyt - suorin reitti n. 6 km)

Reittikartta 3b (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2547538*6680350%29mapzoom%286%29from%28address*Leiritie%201%2C%20Vantaa%29to%28address*Vanha%20Maantie%206%2C%20Espoo%29via%28%28point*2544288*6682788%29%28point*2544963*6681213%29%28%29%28%29%28%29%29)

Etappi 4b: Vanha maantie - Albertinkatu (Ruoholahden kautta) n. 12, 5 km

Reitti menisi mm. Gallen-Kallelan Tarvaspään ohitse, merinäköalaa, jne.

Reittikartta 4b (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2548206*6677356%29mapzoom%285%29from%28address*Vanha%20Maantie%206%2C%20Espoo%29to%28point*2551865*6673018%29via%28%28point*2550408*6673692%29%28%29%28%29%28%29%28%29%29routingmethod%28shortest%29)

Aikatauluista ehdotelmaa (loppuosa suunnitelman B pohjalta)

Laskennallinen ajonopeus aikataulutuksessa on 15 km / h, mikä tarkoittaa rauhallista, mutta ei aivan hidasta menoa. Taukoaikoja on lyhennetty, koska viime vuonna puolen tunnin tauot osoittautuivat liian pitkiksi.

Etappi 1:  Hämeentie-Tikkurila 15 km. Lähtö klo 10, saapuminen klo 11.

Tauko 15 min.

Etappi 2: Tikkurila-Myyrmäki 15 km. Lähtö klo 11.15, saapuminen klo 12.15.

Tauko 15 min.

Etappi 3: Myyrmäki-Leppävaara (sopivan mutkan kautta) n. 8 km  Lähtö 12.30, saapuminen n. 13.10

Tauko n. 20 min.

Etappi 4: Leppävaara-Albertinkatu n. 13 km Lähtö 13.30 saapuminen n. 14.30

  • No labels
You must log in to comment.