Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metropolian toisen vuosikurssin tekstiiliopiskelijat suunnittelevat DiPrintin ja Arazzon hukkamateriaaleista uusia tuotteita. Kurssikokonaisuus sisältää kaksi osuutta. Tuotteistaminen ja konseptointi kurssilla opiskelijat suunnittelevat tuotekonseptin hukkamateriaaleista. Jokaiselle konseptille mietitään kehystarina ja visuaalinen ilme. Materiaalia testataan myös käytännössä valmistamalla protomalli yhdestä malliston tuotteesta. Tuotannonsuunnittelunkurssilla opiskelijat suunnittelevat oman tuotemallistonsa valmistukseen liittyvän alihankintaketjun, logistiikan, hinnoittelun ja valmistuksen ohjeistamisen jne.  Kurssien opettajina toimivat Tuiti Paju, Tiina Karhu ja Rosa Piironen. Tuotekonseptit tullaan esittelemään yrittäjäverkostolle ja niistä parhaat ideat tulevat osaksi verkkopalvelun tuotemallistoa. Mallistosta pyydetään palautetta kuluttajilta Aalto yliopiston kuluttajatutkimuksen yhteydessä.

 

  • No labels
You must log in to comment.