Child pages
  • Wordpress - asennus Metropolian palvelimelle
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1) Lataa uusin Wordpress osoitteesta http://wordpress.org/

2) Pura zip-tiedosto tietokoneelle

3) Avaa purettu wordpress-kansio

4) Nimeä uudelleen tiedosto wp-config-sample --> wp-config

5) Avaa tämä tiedosto tekstinkäsittelyohjelmaan (notepad tms.)

6) Mene osoitteeseen https://amme.metropolia.fi/mysql/

7) Luo tietokanta antamalla salasana tietokannalle (anna eri salasana kuin muihin Metropolian palveluihin)

8) Jos nimesi on Matti Meikäläinen ja Metropolia on nimennyt sinut mattime:ksi verkkopalveluihin, myös käyttäjätunnuksesi ja tietokantasi nimi MySQL:ssä on mattime

9) Valitse jo avattu wp-config-tiedosto

10) Määritä kohtaan DB_NAME 'database_name_here' tilalle tietokantasi nimi, DB_USER 'username_here' tilalle käyttäjänimesi, DB_PASSWORD 'password_here' tilalle salasanasi (jonka määritit erikseen MySQL:ää varten ammeessa) ja DB_HOST 'localhost' tilalle 'mysql.metropolia.fi'

Esim.

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'mattime');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'mattime');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'matinsalasana');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'mysql.metropolia.fi');

11) Mene osoitteeseen https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ 

ja lisää rivit tiedostoon seuraavien rivien päälle

define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');

12) Tallenna tiedosto!

13) Ota ftp-yhteys (esimerkisi winscp-ohjelmalla) palvelimeen shell.metropolia.fi (portti 22, SFTP) omilla Metropolian tunnuksilla (salasana kuten kaikissa muissa metropolian palveluissa)

Jos olet koulun koneella, riittää että kopioit Wordpress-kansion omalle Z-asemalle public html-kansioon.

14) Avaa public_html -kansio

15) Kopio Wordpress-kansio tietokoneelta verkkoon public_html -kansioon

16) Mene selaimella osoitteeseen http://users.metropolia.fi/~omakäyttäjätunnus/wordpress/wp-admin/install ja suorita asennus

17) Blogi on valmis käytettäväksi!

Jos ongelmia

1) tarkista että tietokanta on luotu: https://users.metropolia.fi/phpMyAdmin/

2) Jos et näe sivuilla yhtään mitään, poista asennustiedostot palvelimelta, käy sivulla https://amme.metropolia.fi/mysql/ poistamassa tietokanta.

Tämän jälkeen luo uusi tietokanta samassa osoitteessa. Siirrä wordpressin tiedostot uudelleen palvelimelle.

Ennen kuin ajat install.php, käy ftp-ohjelman kautta antamassa read & execute-oikeudet kaikille wordpress-kansion tiedostoille.

Tämän jälkeen suorita asennus loppuun http://users.metropolia.fi/~omakäyttäjätunnus/wordpress/wp-admin/install

  • No labels
You must log in to comment.