Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin tavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää verkkoteknologioiden peruskäsitteet
 • ymmärtää html- ja css -dokumenttien rakenteet ja toimintaperiaatteet
 • osaa rakentaa oikeaoppisia verkkosivustoja
 • oppii itsenäisesti seuraamaan verkkoteknologioiden kehitystä ja etsimään lisätietoa erilaisista lähteistä

Opettaja: Eeva Meltio, eeva.meltio a metropolia.fi

Kurssin suorittaminen
 • Läsnäolo opetuksessa 80%
 • Harjoitustyönä toteutettava sivusto (vähintään 1-2 sivua) sekä dokumentaatio sivun suunnittelusta ja toteutuksesta
Ohjeita harjoitustyöhön
 • Tee validit html-sivut ja ulkoinen css-tiedosto (html 4.01 & css 2)
 • Erota rakenne ja ulkoasu toisistaan
 • Julkaise sivusto kotihakemistossasi tai muualla verkossa
Ohjeita dokumentaatioon

Lähetä opettajalle sähköpostitse kuvaus (1-2 sivua)

 • Sivuston tavoite
 • Kohderyhmä
 • Suunnitteluperiaatteet
 • Miten toteutettu ja miksi? (onko käytetty taulukoita, tyylitiedostoja)
 • Mitä opin kurssista / harjoitustyön tekemisestä?
Harkkatyön arviointikriteerit
 • Oikeaoppinen ja validi HTML ja CSS
 • Layout: käytettävyys, visuaalisuus
 • Dokumentaatiossa kuvaillut perustelut tehdyille valinnoille: miten toteutettu sivusto vastaa tavoitteisiin?

Aikataulu ja sisällöt

Perusopiskelijat

Aihe

Ma 14.3.

Peruskäsitteet. Yksinkertaisen verkkosivun luominen. Validointi.

Ma 21.3.

Tyylitiedostojen luominen ja linkittäminen. Värien käyttö ja typografian muotoilu tyylitiedostoilla.

Ma 28.3.

Kuvan ja taustakuvan lisääminen ja asemointi. Linkit ja hakemistorakenne. Värit ja yksiköt. Etäyhteydet: ssh, ftp.

Ma 4.4.

CSS-taitto: Elementtien asemointitavat.

Ma 11.4.

CSS-taitto: Elementtien asemointitavat.

Ma 18.4.

Taulukon luominen ja muotoilu tyylitiedostolla

Ma 2.5.

Listat ja navigaation muotoilu.

Ma 9.5.

Harjoitustyön teko

Ma 16.5.

Harjoitustyön teko

Ma 23.5.

Harjoitustöiden esittely


Kurssimateriaali

Validointi

HTML- ja CSS -dokumenttien oikeellisuus kannattaa tarkistaa ns. validaattoreilla. Validaattorit vertaavat sille annettua dokumenttia niitä koskeviin määrittelyihin ja tarkastavat dokumenttien muodollisen oikeellisuuden.

Mitä ohjelmistoja tarvitaan?

Kurssilla käytetään tekstieditoreita html- ja tyylitiedostojen tekemiseen.

 >> Lataa Notepad++ (vain windows-käyttöjärjestelmälle)

Mac-editoreita, esim:

>> TextWrangler

>> Coda

Tärkeitä linkkejä

http://www.w3.org/, World Wide Web Consortium

Ohjeet sivujen julkaisemiseen (Metropolian tietohallinto)

Merkkauskielten idea (Jukka K. Korpelan verkko-opas)
W3Schools HTML Tutorial

Layout Gala (40 validia html/css-layoutia)
http://browsershots.org/ Ottaa kuvan sivustosta kaikilla selaimilla -> hyvä tarkistukseen

 • No labels
You must log in to comment.