Child pages
 • Projektin dokumentaatio
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Projektisuunnitelma
  • Budjetti
  • Aikataulu
  • Riskianalyysi
  • Resursointi
 • Sopimukset
  • Mpolia ja Kepa
  • Mpolia + opiskelijat
  • Sponsorointiin liittyvät
 • Ohjeistus näytteilleasettajille ja rakentajille
 • Mallinnos/ havainnekuva konseptista
 • Varainhankintaan prese
 • Dokumentaatio - valokuvaus?
 • Luvat
 • Sähköinen kysely 
  • järjestöille
  • Kepalle
 • Projektiraportti
 • No labels
You must log in to comment.