Child pages
  • Orientoiviin opiskelutekniikoista 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viestinnän koulutusohjelmassa aloittaneet aikuisopiskelijat (8.9.2011)

Vaihe 1:Kaikkien ryhmien pohdinnat oppimisesta

Vaihe 2: Ryhmäkohtaiset toteutukset

- etsikää Theseuksesta Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmassa toteutettu opinnäytetyö (laittakaa linkki työhön ryhmänne muistiinpanoihin)
- laatikaa alkuun lyhyt kuvaus mistä työssä on kyse ja miksi valitsitte juuri tämän työn (työn paras anti?)
- valitkaa työstä yksi lyhyehkö osio (esim. yksittäinen luku) ja kirjatkaa ylös, mikä lukemassanne on olennaista
- miettikää, miten keskeisen sisällön voisi opettaa vähintään kahdella tavalla muille (yksi riittää)
- valmistautukaa lyhyeen suulliseen puheenvuoroon

Alla on tiedostopohja kullekin ryhmälle.

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

  • No labels
You must log in to comment.