Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivusto:

http://viestinnanleiri.edu.metropolia.fi

1. Kuvaus työstä

Orientaatioleiri on ollut nyt jo muutaman vuoden osa Metropolian viestinnän koulutusohjelmaa. Siitä huolimatta, vuosi toisensa jälkeen, mietitään aina samaa kysymystä: mitä leiristä kerrottaisiin?
Nyt otetaan ohjat omiin käsiin ja tehdään koululle pienimuotoinen mutta kattava tietopaketti nettisivuston muodossa, jota voi uusille viestinnän opiskelijoillekin esimerkiksi aloituskirjeissä linkkinä jakaa. Yhtenä päätavoitteena on, että sivuston julkaisun jälkeen koulun ei tarvitsisi enää miettiä tarvittavaa tietopakettia tai sen sisältöä. Uudet uutiset ja tiedotteet opiskelijoillekin voidaan välittää sivuston kautta blogin avulla, jolloin ne ovat samantien kaikkien saatavilla.

Työskentely hoidetaan kolmen hengen ryhmässä. Ryhmän projektipäällikkö hoitaa alustan teknisen kokoonpanon. Copywriter tuottaa sivustolle sisältötekstit ja informaatioarkkitehtuurin, jota muu ryhmä saa kommentoida ja testata. Koko ryhmä osallistuu materiaalin koostamiseen niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin (varsinkin menneiden vuosien osalta), jotta sivustosta saadaan kattava paketti koko leirin olemassaolon ajalta.

2. Ongelman täsmentäminen

Toiveita:
- Olisi hienoa, jos sivusto auttaisi uusia opiskelijoita ymmärtämään leiriä.
- Olisi hienoa, jos sivuston avulla muutkin koulutusohjelmat innostuisivat leiri-ideasta
- Olisi hienoa, jos sivusto auttaisi tekijöitään samaan lisää samankaltaisia projekteja
- Olisi hienoa, jos sivusto ilmentäisi omaa osaamistamme.
- Olisi hienoa, jos sivusto poikkeaisi koulun muuten niin jäykästä informaatiotulvasta ja pystyisi esittelemään leirin rennosti ja kiinnostavasti.
- Olisi hienoa, jos opiskelijat saisivat sivustosta yleisen gallerian, josta omia leiritöitä voisi saada helposti itselle talteen

Ongelmia/haasteita:
- Koulun standardit (rajoittavat opiskelijoiden näkökulman ilmaisua)
- Sivusto täytyy saada kunnolla näkyville, muuten jää unholaan
- aikataulu on aika tiukka ja samanaikaiset projektit rajoittavat käytettävää aikaa rajusti
- miten saada sivustosta tietoa opiskelijoille?

3. Toteutussuunnitelma

Tarvittavat toimenpiteet:

- Materiaalin kerääminen (niin omalta kuin menneiltä vuosikursseilta)
- Yhteydenotto vastuu-opettajiin (Katri, Liisa, Mika..)
- Kirjoitettava sisältötekstit / Editointi palautteen jälkeen
- Lasse tutkii sivupohjia, opastaa muuta ryhmää
- Tutkitaan jo olemassaolevaa materiaalia, skannataan ja editoidaan sivuston kuvitukseksi
- Palaveri opettajan/opettajien kanssa, projektin aikataulun/sisällön selvitys

Tarvittavat resurssit:

- Facebook-ryhmä työskentelyporukan keskusteluja varten + dokumenttien jakoon/kommentointiin
- Tarvittava osaaminen Wordpress-pohjasta
    - Tarvittavat lisäosat (plugin), mm. gallerian luontiin ja videoiden esittämiseen.
- Opettajat, joilta saadaan opiskelijoiden materiaalia
- Aikaa materiaalin keräämiseen!
- Tietoa leirin järjestämisestä/ materiaalia leiristä
- Uudet sisältötekstit
- Suunnitelma sivuston informaatioarkkitehtuurista / sen testaus.

Haasteet ja mahdolliset ratkaisut

- Ryhmäläisten vähäiset aikaresurssit muiden kurssien/projektien vuoksi
   -  Jaetaan tehtäviä niin, että jokaisella on mahdollisuus saada oma osuus tehdyksi ilman suurempaa paniikkia
- Opettajien "innokkuus" - projekti ei saa karata käsistä
   - Esitellään oma konsepti, pysytään sen asettamissa rajoissa eikä lähdetä tekemään liian monimutkaista ensimmäistä versiota.
   - Pidetään projekti itsellämme!
- Teknisen toteutuksen asettamat haasteet
   - perehdytään teknisiin rajoitteisiin/mahdollisuuksiin mm. gallerian/videoiden esittämisen osalta.
- Ehditäänkö tehdä After Effects:llä promovideo 2011 leirin materiaalista?
   - Prioriteettina itse sivusto, video tehdään jos jää aikaa sen jälkeen.
- Miten saada yhteys muiden vuosikurssien opiskelijoihin materiaalin keräämiseksi?
  - Mainostus? Tuubin tiedote? Puskaradio?

Kuka voi auttaa, kenet pitää vakuuttaa, kehen pitää yhteyttä:

- Yhteyttä täytyy pitää sekä opettajiin että muiden vuosikurssien opiskelijoihin
   - Apua Katrilta tai Liisalta? Materiaalia kenties Jaakolta?
- Opettajat täytyy vakuuttaa oman idean toimivuudesta.

Mitä seuraavaksi ja millä aikataululla:

Katso "Aikataulua"-osio alla..

4. Aikataulua:

Aivan ensimmäiseksi lähdetään miettimään tarvittavaa informaatioarkkitehtuuria ja sitä sisältöä, mitä sivustolla tarvitsisi olla. Tässä vaiheessa ollaan mitä todennäköisemmin yhteydessä Katri Myllylään, jolta pyyntö sivustosta alunperin tuli. Häneltä pyydetään mielipiteitä koulun näkökulmasta eli siitä, miten leiristä halutaan viestiä ja mitä kaikkea tietoa sivustolle halutaan. Tämä yhdistetään nk. tutor-näkökulmaan, jota osa ryhmän jäsenistä edustaa.

Mietinnän jälkeen toteutetaan alustan luominen ja jäsentely sekä alustavien sisältötekstien luominen. Samaan aikaan koitetaan saada opiskelijoiden tietoon, että leiriltä halutaan materiaalia. Todennköisesti mahdollisen materiaalin kerääminen hoidetaan koulun verkkolevyjen kautta ja siirretään sieltä projektin tiimin jäsenille. Jäsenillä on itsellään vuoden 2011 materiaali, mutta aiemmilta vuosilta tarvitaan tietoja ja materiaalia. Osa materiaalista on paperisessa muodossa ja vaatii skannausta.
Kun materiaali on kasassa, mietitään sen pohjalta visuaalista ilmettä luotuun runkoon. Todennäköisesti tehdään opiskelijoiden töiden pohjalta leiriä ilmentävä kollaasi, jota käytetään sivuston värimaailman ja kuvamateriaalin suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lisätyönä toteutetaan mahdollisesti nykyisestä materiaalista promovideo ensi vuodelle After Effects ohjelmalla, vähän samaan tapaan kuin tänä vuonna. Kyseisen promovideon voi esitellä ensi vuonna orientaatioviikolla leiristä puhuttaessa. Tämä kuitenkin toteutetaan vain, jos ja kun aikataulu antaa  myöten.

Tavoitteena on, että projekti on kaikkineen valmis joulukuun loppuun mennessä. Ensimmäinen vaihe on jo aloitettu, materiaalin koostaminen vanhemmilta opiskelijoilta ei vielä, mutta alkaa muutaman seuraavan viikon sisällä.

5. Tuntiraportti

Sirja

 

 

 

 

Lasse

 

 

 

 

Miia

 

 

 

VKO

Työtehtävät

Arvioitu tuntimäärä

Toteutuneet tunnit

 

VKO

Työtehtävät

Arvioitu tuntimäärä

Toteutuneet tunnit

 

VKO

Työtehtävät

Arvioitu tuntimäärä

Toteutuneet tunnit

 

 

 

 

 

41

Asentanut wordpressin omalle palvelimelle ja antanut
muille tunnukset sinne.

1h

1h

 

 

 

 

 

45

Ensi viikon välikatsauksen PPT.

1-2h

1,5h

 

45

Asentanut wordpressiin haluttuja lisäosia. esim. galleria

1h

1h

 

 

 

 

 

46

Ideointitekniikka-raportti

1h

1,5h

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Muokkasin sivuston tekstejä opettajien ohjeiden mukaisesti ja editoin sivua.

2h

2,5h

 

47

 

 

 

 

47

Kuvien käsittelyä ja potentiaalisten visukuvien valintaa

2h

2h

48 

- (prioriteettina toinen projekti, joten ei edistystä tällä viikolla)

 

 

 

48

(painopiste toisessa projektissa)

 

 

 

48 

(toinen projekti)

 

 

49 

Päivitetty "Opettajille" osio Katrilta saadun materiaalin mukaan.

30min.

20min.

 

49

 

 

 

 

49

Visuluonnosten teko (ja hyväksyttäminen Sirjalla ja Lassella!)

4h

3h

50 

- (joululoma! =D )

-

-

 

50

(lomalla)

 

 

 

50

Visun työstämistä

3h

4h

51 

- (joululoma! =D )

-

-

 

51

(lomalla)

 

 

 

51 

(loma!)

 

 

52

Kuvien lisäilyä sivustolle

2-3h

4h

 

52

(lomalla)

 

 

 

52

(loma!)

 

 

1

 

 

 

 

1

Kuvien valitsemista + käsittelyä

45min

1h

 

1

Visun viimeistely ja wp-teeman työstämistä

6h

10h

2

 

 

 

 

2

Ollut yhteydessä koulun webmasteriin ja
Katriin, sovittu osoiteen nimi. Tila saadaan ensi viikolla.

20min

20min

 

2

Wp-teeman työstämistä

10h

14h

3

 

 

 

 

3

Sivuston+materiaalin siirto koulun palvelimelle

2h

4h

 

 

 

 

 

6. Etenemisen raportointi vaiheittain

Menneet

Tulevat

Tapaaminen

Läsnäolijat

Käsitellyt asiat

Haasteet / kysymykset

Tehtävälista jatkoon (mitä ja kuka tekee mitäkin seuraavaksi)

Facebook 11.10.

Kaikki

Työskentelytilan luonti, ryhmän tehtäväjakoa

Mitä tehdään, millä aikataululla?

Sirja tekee sisältötekstejä, Lasse tutkii teknistä pohjaa, Miia alkaa kerätä materiaalia.

Facebook 13.10.

Sirja

Alustavat sisältötekstit

Tarvitaan opettajilta palautetta sisällöstä

Oikolukeminen, muokkaukset (kun saadaan palautetta)

Facebook-keskustelua

Lasse +muut kommentoivat

Työskentelualustan tutkimista

Mitä kaikkia mahdollisuuksia alusta tarjoaa?

Lasse perehtyy alustaan, esittelee muille.

Koulu 28.10.

Lasse, Sirja

Yhteydenotto opettajiin

Miten selittää projekti?!

Otettiin yhteyttä alustavasti Katriin, sovittiin tapaaminen projektin selostamiseksi 3.11

3.11. klo: 13
Palaveri Katrin kanssa

Kaikki

Käydään läpi asialistaa ja esitellään projekti tarkasti.

Päästään kaikki yhteisymmärrykseen projektin sisällöstä.

Katri laittaa viestin Tuubiin ja ottaa yhteyttä opettajiin materiaalia koskien (Jaakko/Tuomas).
Henri - palautteet
Me: Visun konsepteja, "Opettajille"-osio jne.

 3.11. (tunnilla)

Kaikki

Innovaatioprosessi ja raportin kirjoitus (Sirja kirjurina)

Prosessin hyödyntäminen hieman haasteellista projektin ollessa jo verrattain pitkällä.

Sirja palauttaa raportin Tuubiin.

15.11. (tunnilla)

Lasse, Sirja

Ideointitekniikan käyttö, presentaatio

Pohdintaa ja raportin kirjoitusta.

Sirja palauttaa raportin Tuubiin. Mietitään jatkotoimenpiteitä opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi.

 12.12.

Kaikki

Viimeinen tunti ennen joululomaa, käydään läpi status ja mitä pitää olla valmiina tammikuuksi!

Kuka vielä tekee mitäkin viimeistelyssä

Saadaan visu/tekstit/muu valmiiksi viimeistä kertaa varten. Presentaatio työstä.

19.1.2012

Lasse, Miia (Sirja kipeänä)

DEADLINE! Projektin oltava valmis esiteltäväksi!

-

-

  • No labels
You must log in to comment.