Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPPIMISPROJEKTI 1
 

Kurssin sisältö
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöistä suunnittelua ja tehdä teknologisia sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja. Opiskelija työskentelee projektissa ja valitsee itselleen ammatillisen roolin, johon syventyy.
Rooli voi olla esimerkiksi yksi näistä: teknologiavastaava, tuottaja/johtaja, käyttöliittymän ja käytettävyyden suunnittelija, konseptin ja sisällöntuotannon vastaava.

 Arvosanaa määritettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• projektidokumentaatio
• kyky hyödyntää palautetta
• ryhmätyötaidot
• toiminta asiakkaan kanssa
• itsenäinen työskentely
• lopputuotteen tarkoituksenmukaisuus 

 

  • No labels
You must log in to comment.