Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Oppimisprojekti 2

>> Kurssin wikisivulle

Oppimisprojekti 1

Kurssin sisältö

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöistä suunnittelua ja tehdä teknologisia sekä sisällöllisiä toteutusvalintoja.

Opiskelija työskentelee projektissa ja valitsee itselleen ammatillisen roolin johon syventyy joka voi olla esimerkiksi yksi näistä: teknologiavastaava, tuottaja/johtaja, käyttöliittymän ja käytettävyyden suunnittelija, konseptin ja sisällöntuotannon vastaava.

Ryhmät
Kalvot & opetusmateriaali
  • No labels
You must log in to comment.