Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssikirjapäällekkäisyyksien välttämiseksi kootaan tähän opiskelijoiden kursseilla lukema kirjallisuus sekä tehdään näkyväksi kuinka kunkin kurssin voi suorittaa korvaavalla suorituksella.
Kukin opettaja täydentää tietoja oman opetuksensa osalta. Tyyli vapaa, kunhan asia käy selväksi :)

PERUSOPINNOT

Viestintä ja mediakulttuuri
KD00AA09 Median ja taiteen historia (6 op)
KD00AA10 Viestintä ja yhteiskunta (6 op)
KD00AA11 Mediakulttuurin teoriat ja analyysi (6 op)
Media-alan yritystoiminta ja -juridiikka
KD00AA13 Yritystoiminta ja markkinointi (6 op)
KD00AA14 Ammatti- ja oikeuskäytännöt (3 op)
Viestinnän tutkimus ja työelämän kehittäminen
KD00AA16 Menetelmäopinnot (3 op)
KD00AA17 Tutkimus- ja kehittämisviestintä (3 op)
KD00AA18 Harjoitusseminaari (3 op)

YHTEISET AMMATTIOPINNOT

KD00AB39 Digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely (5 op)
KD00AB40 Sommittelu ja värioppi (5 op)
KD00AB41 Graafinen suunnittelu (5 op)
KD00AB42 Verkkoteknologian perusteet (5 op)
KD00AB43 Käyttöliittymäsuunnittelu (5 op)
KD00AB44 Konseptisuunnittelu ja käsikirjoittaminen (5 op)
KD00AB45 Liikkuva kuva ja äänenkäsittely (10 op)
KD00AB46 Projektinhallinta (5 op)
KD00AB47 Digitaalinen mediakulttuuri (5 op)

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: VISUAALINEN SUUNNITTELU
KD00AB55 Visuaaliset käyttöliittymät (5 op)
KD00AB56 Yritys- ja informaatiografiikka (10 op)
KD00AB57 Syventävät kuvankäsittelytekniikat (5 op)
KD00AB58 2D-animaatio (5 op)

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: KONSEPTISUUNNITTELU
KD00AB60 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu (10 op)
KD00AB61 Käsikirjoittaminen ja verkkotekstit (10 op)
KD00AB62 Konseptikehitys ja innovaatiot (5 op)

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: VERKKOTEKNOLOGIAT
KD00AB64 Merkkaus- ja sivunkuvauskielet (5 op)
KD00AB65 Tietotekniikka ja tietoliikenneverkot (5 op)
KD00AB66 Vuorovaikutteiset verkkoteknologiat (10 op)
KD00AB67 Tietokantaohjelmointi (5 op)

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: INTERAKTIOSUUNNITTELU
KD00AB69 Käyttöliittymät ja käytettävyys (10 op)
KD00AB70 Vuorovaikutteisuus ja tarinankerronta (10 op)
KD00AB71 Pelisuunnittelu (5 op)

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: TUOTANNONSUUNNITTELU
KD00AB73 Tuotannonsuunnittelu (10 op)
KD00AB74 Projektien johtaminen (10 op)
KD00AB75 Tuottaminen ja sopimuskäytännöt (5 op)

  • No labels
You must log in to comment.