Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oikeaoppisia verkkosivuja

HTML:n yhteydessä puhutaan usein määrittelyistä ja standardeista. Näillä tarkoitetaan erilaisia asioita, mutta yleisesti voidaan puhua yhteisön sopimista pelisäännöistä.

HTML:ää (kuten myös muita Webin pelisääntöjä ja teknologioita) kehittää ja valvoo WWW-konsortio W3C, joka perustettiin 1994. W3C:n Suomen toimisto perustettiin vuonna 2002. 

Nyt HTML on kehittynyt versioon 4.01 ja se on edelleen hyvä valinta myös uusien sivujen luomisessa.

Nykyisin HTML:ää kehitetään dynaamiseen suuntaan, ja siksi käytössä on XHTML (eXtensible HTML)-kielen kehitys. XHTML:n käytöstä ei kuitenkaan saavuteta todellista etua, jos sivuilla ei käytetä myös XML-merkkausta (näihin palataan myöhemmin).

HTML-dokumentin luominen

HTML-sivujen luomiseen tarvitaan vain jokin tekstieditori, esim. Windowsissa Notepad. Sivujen tekoon on myös olemassa erilaisia valmiita sivunteko-ohjelmia, joita käsitellään myöhemmin.
Tiedosto tallennetaan .html -muotoon. Selain ymmärtää myös .htm-päätteen, mutta se on pikkuhiljaa jäänyt pois käytöstä.

W3: Introduction to the structure of an HTML-document

HTML-dokumentti näyttää siis yleisimmin perusmuodossaan tältä:

<!DOCTYPE HTML [käytetyn HTML:n versio]>
<html>
     <head>
          <title>Tähän otsikko</title>
      </head>
      <body>
       Sivun sisältö
     </body>
</html>

DOKUMENTTITYYPIN MÄÄRITTELY (DOCTYPE)
Kertoo käytetyt HTML-kielen version. Tällä kurssilla käytetään HTML:n versiota Transitional, joka näyttää seuraavalta:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Käytännössä dokumenttityypin määrittelyn suurin merkitys on nykyisin siinä, että se tarvitaan dokumentin määrätynlaista tarkistamista,validointia, varten. Validointia käsitellään tarkemmin myöhemmin.

TITLE eli sivuston otsikko kuvaa sivun sisällön. Se kannattaa miettiä tarkkaan, koska esim. google painottaa hakutuloksissa otsikon sisällä olevia sanoja. Otsikon tulee kuvata sivun sisältöä missä tahansa kontekstissa, ei vain yhden sivuston sisällä.

Lisäksi on hyvä käyttää HTML, HEAD ja BODY -elementtejä kuvaamaan dokumentin rakennetta.

Tiivistelmä rakenteen merkkauksesta

Tällä kurssilla käytetään siksi HTML 4.01 -kieltä. HTML 4.01 suositus. XHTML:ään kuuluu joitakin lisärajoituksia, joita on voidaan hyvin noudattaa (ja kannattaa noudattaa) myös HTML-koodissa:

  • elementtien nimet kirjoitetaan pienillä kirjaimilla (<html>, ei <HTML>)
  • määritteiden nimet kirjoitetaan pienillä kirjaimilla (width="100%", ei WIDTH="100%")
  • arvot kirjoitetaan pienillä kirjaimilla (align="center", ei align="CENTER")
  • määritteen arvo kirjoitetaan aina lainausmerkkeihin 
  • määritteen rakenne on aina muotoa nimi="arvo". Esim. class="otsikko" , ei class=otsikko (huom. CSS:ssä erilainen merkintätapa)
  • alku- ja lopputagi ovat pakollisia kaikissa elementeissä: esim. <p>kappale</p>. Poikkeuksena ovat tyhjät elementit br, hr ja img, jotka html:n määrittelyn mukaan eivät tarvitse lopputagia. Selainten käyttäytymisestä johtuen suositellaan kuitenkin muotoja <br />, <hr /> ja <img />

Kokeillaan verkkosivujen tekemistä: W3Schools HTML Tutorial

  • No labels
You must log in to comment.