Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Digiwiki 1.0

luokan KD11S1VDV wikitila

2012-2013 Opetuksen suunnitteluwiki!

Linkki!


Esitelmistä

Muistakaa paluttaa esitelmänne jälkeen valmis presis myös wikiin arviointia varten. Lisätkää mukaan myös mahdolliset muistiinpanot tai muu dokumentaatio prosessista - emme arvioi tässä tehtävässä pelkkää valmista työtä vaan koko prosessia.


Studia Generalia -toiveita

  • Jotain mobiiliin maailmaan liittyvää!
  • Roviolta joku.
  • Jeee

Recently Updated

  • No labels
You must log in to comment.