Verkostoseminaari tavoitteena on aktiivisen yhteistyöverkoston rakentaminen CoINNO-toiminnan kansainvälistämiseksi

CoINNO-konsepti on vahvasti alueellinen (pilottina Pasila ja Arabianranta). Samalla kuitenkin ruohonjuuritasolta kumpuava innovaatiotoiminta on keskeinen haaste koko eurooppalaisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Siksi CoINNO-hankkeessa haetaan kansainvälistä verkostoa, jonka kanssa voitaisi kehittää esim. opiskelijaryhmävaihtoon kiinnittyvää yhteistä innovaatiofoorumia.

Hankkeen kansallinen tavoite on rakentaa vahva vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen tähtäävä keskus, joka on erikoistunut urbaaneihin vapaa-ajan palveluihin ja jonka kehittämisen malli soveltuu etenkin 6AIKA ja muihin isoihin urbaanialueisiin. Hanke auttaa profiloimaan Suomea ja Helsinkiä tapahtumallisesti rikkaana alueena. Lopulta tähtäämmekin kansainväliseen hankehakuun yhdessä esimerkiksi Baltian tai Itämeren alueen toimijoiden kanssa.

 

 

 

 


Verkostoseminaarin toteutus

Lue verkostoseminaarista lisää uutisista

  • No labels
You must log in to comment.