Demola on fasilitoitu, joukkoistettu innovaatioprosessi. Siinä hyödynnetään MINNO(R)-mallia monialaisessa palvelu- ja tuotekehityksessä. Tarkoitus on myös yltää palvelukokeiluihin innovaatioprosessin päätteeksi.

MINNO(R)-malli pohjautuu massainnovaatioon, jonka ytimessä on yrityksiltä tulleet aidot innovaatiohaasteet. Näihin haasteisiin opiskelijat tarttuvat strukturoidusti pienryhmissä ja suuntaavat energiansa löytämään haasteisiin ratkaisuja palvelu- ja tuotekehityksen kautta. Opiskelijoiden pienryhmät muodostetaan monialaisesti, minkä tarkoituksena on yhdistää eri alojen osaamista. Samalla opiskelijat oppivat eri alojen osaajien kanssa työskentelystä ja työmahdollisuuksien näkemisestä oman alansa rajapinnoissa.

Opiskelijoiden työtä ohjaavat lehtorit ja ne pk-yritykset, jotka ovat antaneet haasteen opiskelijoille. Prosessi etenee massaideoinnista pitsauksen kautta yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, pilotointiin, jatkokehittämiseen ja lopulta innovaation käyttöönottoon. Prosessi kestää kuukausia, ja on työvoimaintensiivinen, mutta samalla se tuottaa aidosti kokeillut uuden ratkaisun yrityksen antamaan innovaatiohaasteeseen.

Lopputuloksena on syntyy yhteiskehitettyjä elämyspalveluita Pasilan ja Arabian alueiden hyvinvointialan pk-yrittäjille. Pk-yritysten kannalta palvelukehittämisen päämääränä on yritysten siirtyminen itsensä työllistämisestä kasvu-uralle liikevaihdon kasvun myötä. Lisäksi kertyy kokemuksia loppukäyttäjien osallistamisesta urbaanissa ympäristössä.

 

Lisätietoa

Metropolian MINNO(R)-malli

Kulttuurin ja hyvinvoinnin innovaatioprojektit  – MINNO®

 

 

  • No labels
You must log in to comment.