CoINNO-hankkeen tulokset

 

Tuloksia ja julkaisuja

CoINNO-hanke päättyy kesäkuussa 2017. Hankkeen kaikki julkaisut ja tulokset on koottu yhdelle sivulle osoitteeseen metropolia.fi/coinno.

 

Hankkeen päätöksestä pian tunnelmia Metropolian Tikissä-blogin kirjoituksessa Päätöspyörteissä.

Hankkeen projektipäällikkö Salla Mikkonen ja hankkeen väki kiittävät hyvästä yhteistyöstä!

 

 

 

Tiedustelut ja lisätietoa hankkeesta

Yliopettaja
Katri Halonen p. 050 362 6407
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

tai

TKI-suunnittelija
Elina Ala-Nikkola p. 050 401 3456
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

 

Yhteistyö Arabiarannan taitelijoiden kanssa tuotti tuloksia

Teksti ja valokuvat: Katri Aikio

 

Taitelijoiden työhuoneet -kävelykierros katufestivaaleilla toista kertaa

 

Toukokuun 20. päivä Arabianranta oli kauneimmillaan: kirsikkapuut kukkivat ja kevätaurinko paistoi ihanasti. Päivä oli loistava katutaiteelle; upea ilma houkuttelikin Arabian katufestivaaleille ennätykselliset 30 000 kävijää.

Arabiarannan taitelijoiden työhuoneet -kävelykierros järjestettiin katufestivaaleilla toista kertaa CoINNO-hankkeen fasilitoimana. Vuoden aikana taitelijajoukko oli muodostanut verkoston nimeltään Arabiarannan taitelijat, ArT


Kävelykierros yhteistuotantona taitelijoiden kanssa

Aloitin työni CoINNO-hankkeen opiskelija-assistenttina maaliskuussa. Tehtäväni oli tuottaa työhuonekierros yhdessä taiteilijoiden kanssa Arabian katufestivaaleille. Aiemmat kokemukseni katufestivaalien järjestämisestä ja yhdessä tuottamisesta tekivät tähän tehtävään tarttumisen helpoksi. Yhdessä tuottaminen on hedelmällisin tapa tehdä tämänkaltaista työtä. Tämä tuottamistapa on myös itselleni mieluisin. Roolini taiteilijoiden työhuonekierroksen tuottajana oli siten toimia mahdollistajana. Taitelijat olivat projektissa oman taiteensa esille tuomisessa asiantuntijoita.   

Aloittaessamme työhuonekierroksen suunnittelun taiteilijat alkoivat keskustella myös jo aiemmin suunnitellun taidelainaamotoiminnan aloittamisesta. Vaikka taidelainaamon käynnistäminen tuntui kiireisen kevään keskellä vaativan paljon työaikaa, tämä ArT lainaamo -niminen taidelainaamo (artlainaamo.com) näki päivänvalon yllättävän nopeasti. Taidelainaamon perustaminen osoitti minulle jälleen omaehtoisen yhdessä tekemisen voiman.

Edellisenä vuonna työhuonekierroksen tuottaja, opiskelija-assistentti Sonja Lipponen oli tehnyt hienoa työtä motivoidessaan porukan toimimaan yhdessä ja suunnitellessaan mm. kierroksen rungon sekä opastekstit. Hyvin tehdyn pohjatyön ansiosta tämän vuoden työtehtäväni painottuivat enemmän viestintään. Kierroksen rakennetta muutettiin edellisvuotisesta kävijäpalautteen sekä tämän vuoden kierroksen toteutuksessa mukana olleiden taiteilijoiden toiveiden perusteella. 

 

Kevään 2017 kävelykierroksen toteutus

 

Tärkeä muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli aikataulun väljentäminen. Myös Helsingin yrittäjät - Vanhakaupunki ry:n kanssa jakamamme telttapaikka kaipasi piristystä. Yhteisen ideoinnin pohjalta päätimmekin toteuttaa väritystyöpajan. Taiteilijat tekivät teoksistaan yksinkertaistettuja viivapiirroksia, joista teimme A4-printtejä. Arabian K-Supermarket sekä Tempera sponsoroivat väritystyöpajaa. Kiitos heidän, meillä oli laadukkaita puuvärejä ja kasoittain karamelleja. Tunnelmaa ja väriä siten riitti. Oli hykerryttävän hauskaa nähdä eri-ikäisten ihmisten keskittyvän teoskuvien värittämiseen; tarjosimme festivaalivieraille rauhallisen ja kauniin keitaan, johon kaikki olivat tervetulleita osallistumaan. Samalla saimme luontevasti jutella CoINNO-hankkeesta, Arabianrannan taiteilijoista ja uudesta ArT lainaamosta.

Myös työhuonekierroksen sisäänheittoon panostettiin tänä vuonna. Sijoitimme teltan nyt mahdollisimman keskeiselle paikalle festivaalialueella ja kutsuimme aktiivisesti ihmisiä tutustumaan työhuoneisiin. Avainroolissa festivaalivieraiden kutsujina olivat Metropolian opiskelija Kuisma Ilves, joka palkattiin väritystyöpajan vetäjäksi, sekä opiskelija Iija Eloranta, joka paitsi veti kävelykierroksen kanssani, myös osallistui koko päivän toteutukseen kierroksen suunnittelua ja teltan pystyttämistä myöten. Iijan ja Kuisman positiivinen asenne välittyi ohikulkijoille ja saimme huomattavasti edellisvuotta enemmän spontaaneja kävijöitä taiteilijoiden työhuoneisiin. Mukana kävelykierrosta toteuttamassa olleet opiskelijat tutustuivat samalla ArT-verkostoon ja CoINNO-hankkeeseen. 

 

Onnistunut kävelykierros - kehitysideoita jatkoon

Iijan kanssa ohjaamani kävelykierrokset onnistuivat hyvin ja saivat kiitosta sekä taiteilijoilta että kävijöiltä. Osallistujia kierrokselle olisi mahtunut enemmänkin, mutta ryhmän rajoituttua alle 15 henkilöön tunnelma pysyi mukavan intiiminä. Kierroksen kävijöiltä saadussa palautteessa kiitettiin erityisesti lämmintä tunnelmaa ja taiteilijoiden työskentelyn esittelyä sekä eri tekniikoiden ja oman taiteellisen tekemisen taustojen salojen avaamista.

Kehityskohtana tulevia vastaavia tapahtumia suunnitellessa näen ennen kaikkea syväluotaavan kohderyhmäajattelun. Toivoimme kävijöiksi ArT lainaamon potentiaalisia käyttäjiä, erityisesti alueen yrittäjiä, mutta tavoitimme heitä melko huonosti. Vaikka suuntasimme viestintämme osittain suoraan yrittäjille, ei sanoma avoimista ovista ja taiteen lainaamisen mahdollisuudesta riittänyt houkuttelemaan paikalle kuin satunnaisia taiteen ostamisesta, lainaamisesta tai osamaksusta kiinnostuneita kävijöitä. Jatkossa tällaista yrittäjille suunnattua tapahtumaa järjestettäessä olisi tärkeää tarjota selkeä väylä taiteen hankkimiselle. Hinnoista ja maksusuunnitelmista tai lainaamisen säännöistä on puhuttava suoraan, ja niiden tulee olla tärkeässä roolissa niin viestinnässä kuin tapahtuman sisällössäkin.Kokemuksia hanketyöstä

Sain ensimmäisen kokemukseni hanketyöstä tässä CoINNO-hankkeen projektissa. Projektipäällikkö Salla Mikkonen antoi selkeät raamit työnteolle ja valmensi minut hyppäämään mukaan sekä loppusuoralla olevaan hankkeeseen että sen sisällä jo käynnissä olevaan projektiin Arabianrannan taiteilijoiden kanssa. Sain Sallalta jatkuvasti tukea tehtävissä, jotka olivat minulle uusia. Toisaalta minuun ja tekemisiini luotettiin niin, että tunne itse tekemisestä ja sen mukanaan tuoma motivaatio säilyivät kautta linjan. Yhteistyö Arabianrannan taiteilijoiden kanssa oli sujunut hankkeen kuluessa hyvin, ja heidän luottamuksensa sekä yhteishengen ansiosta projektin tekeminen tuntui helpolta ja luontevalta. Tuottajana sain tämän hankkeen kautta oppia erityisesti alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä arvokkaita ja mielenkiintoisia kontakteja niin Arabianrannan taiteilijoihin, yrittäjiin kuin oppilaitokseni henkilökuntaan.

 

CoINNO-hankkeen ja taitelijoiden yhteistuotanto saa jatkoa

Elokuussa Metropolia Ammattikorkeakoulu siirtyy uudelle aikakaudelle, kun sen kaikki kulttuurialan tutkinnot keskittyvät Arabian kampukselle. Samalla Arabianrannan taiteilijoiden työhuonekierros saa jatkoa, kun Metropolian Kulttuuripalveluiden henkilökunta viettää elokuussa  yhteistä päivää uudella kampuksella. Arabianrannan taiteilijat on yksi vierailukohde kampuspäivänä, ja tavoitteena on tutustuttaa henkilökunta alueen omaleimaisiin toimijoihin sekä tulevaisuuden yhteistyökumppaneihin. Tämä on hyvä osoitus siitä, että CoINNO-hankkeessa aloitettu yhteistyö on saanut jatkoa ja juurtunut Metropolian toimintatapoihin.

 

 

--

Tekstin kirjoittaja Katri Aikio on Metropolia AMK:n kulttuurituotannon 1. vuoden opiskelija, tuottajaharjoittelija ja CoINNO-hankkeen opiskelija-assistentti.Yhteistuottaminen kävelykierroksen ytimenä
 

Lisää yhteistuottamisesta voit lukea CoINNO-hankkeen julkaisusta, Katri Halosen artikkelista Kulttuurituottajasta yhteisötuottajaksi. Monitoimijaisen käyttäjälähtöisen tuotannon orkestrointi.

 

 

 

 

 

 


Arabiarannan taitelijoiden taidelainaamo avautui yhteistyön tuloksena

Art lainaamo

 

Kokemuksia webinaari-verkostoseminaarista

Teksti: Maria Alanko
Kuva: Sanna Leporanta

Järjestimme Sakariina Heikkasen kanssa CoINNO-hankkeessa 5.4.2017 kansainvälistä verkostoitumisen tavoitteita tukevan verkostoseminaarin Companies, students and teachers: co-creating service innovations, joka toteutettiin webinaarimuodossa. Webinaarin tehtävä oli osaltaan vahvistaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jota voisi hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen. Webinaariprojekti osoittautui yllättävän laajaksi ja vei enemmän aikaa kuin osasimme ennakoida. Pienistä palasista kuitenkin syntyi lopulta tapahtumapäivään mennessä kokonaisuus, johon olimme tyytyväisiä.

 

Verkostoseminaarin valmisteluvaihe

Webinaarin järjestelyn alkuvaiheessa lähdimme kartoittamaan mahdollisuuksia tekniikan kanssa. Meille tuli yllätyksenä, kuinka monenlaisia vaihtoehtoja toteutukseen oli ja olimme aluksi hieman hukassa nähtyämme studion kamerat, esityskoneet ja vimpaimet. Olimme ajatelleet, että tekniikka hoitaa webinaarin avaimet käteen -ratkaisuna. Pian kävi kuitenkin ilmi, että meidän oli myös itse ymmärrettävä melko tarkkaan, mitä suoran lähetyksen aikana tapahtuu ja osattava valita erilaisista toteutustavoista. Webinaarin teknisen toteutuksen periaatteista oppi väkisinkin paljon matkan varrella.

Halusimme rohkaista lähetyksen katsojia keskustelemaan, joten otimme käyttöön chat-mahdollisuuden. Keskustelua seuraamaan ja viestejä käsittelemään tarvittiin osaava moderoija ja tässä kohtaa pyysimme apua viestinnästä. Moderointi oli yksi niistä taustalla tapahtuvista asioista, joita ei järjestelyn alussa osannut ajatella.

Yksi prosessi, joka kulki taustalla koko kevättalven ajan, oli webinaarin aiheen ja ohjelman suunnittelu. Ideoita oli hauska pallotella ja oli mukavaa päästä tekemään suunnittelutyötä vapaasti. Toisaalta tuntui haastavalta löytää aihe, joka olisi samaan aikaan tarpeeksi kiinnostava ja hankkeen teeman kannalta keskeinen - ja näiden lisäksi riittävän laaja-alainen ja monenlaisille puhujille sopiva. Pohdintojen jälkeen webinaarin lopulliseksi teemaksi valikoitui Companies, students and teachers: co-creating service innovations. Aihetta olisi voinut vielä tarkentaa, sillä lopulta webinaarin puheenvuoroissa käsiteltiin jonkin verran sosiaalisia innovaatioita ja näkökulma laajeni paikoin koulumaailman ulkopuolelle.

Ohjelman suunnittelu webinaariin oli yllättävän tarkkaa työtä, sillä aikataulu piti saada laadittua minuutilleen. Toki tositilanteessa aikataulu aina hieman elää, mutta siitä huolimatta esitysten ja väliaikojen pituus ja ajoitus oli mietittävä huolellisesti. Seuraavalla kerralla väliaikojen ohjelmaa voisi pohtia enemmän, sillä myös esitysten välisellä keskustelulla on hyvä olla omia aiheitaan ja oma fokuksensa. Vapaa jutustelu ei aina lähde luonnollisesti käyntiin esitysten väliajoilla ja siksi myös väliajoilla puhuvalle juontajalle olisi tärkeää tarjota joitakin valmiita puheenaiheita, joista juontaja voi alustaa pientä keskustelua yleisön ja esiintyjien kanssa.

Puhujien houkuttelu osoittautui haastavaksi ja aikaa vieväksi tehtäväksi. Sähköposteja tuli lähetettyä matkan varrella lukuisia. Webinaari tuntuu vielä ilmeisesti monesta vähän vieraalta tavalta toteuttaa seminaareja. Jälkikäteen ajateltuna olisimme voineet rajata aiheen tarkemmin jo ennen kuin aloimme kysellä puhujia paikalle, sillä moni puhujaehdokas koki aiheemme hieman epäselväksi. Puhujia paikalle kutsuessa huomasimme, että monille nauhoitettu tallenne oli live-puheenvuoroa mieluisempi vaihtoehto. Varmasti suora lähetys jännitti monia, sillä kameralle puhuminen on tavallisesta esityksestä poikkeava kokemus. Saimme webinaariin kaksi mielenkiintoista nauhoitettua puheenvuoroa Haaga-Helian yliopettaja Vesa Heikkiseltä ja Metropolian tutkija Heikki Rannikolta. Olimme hyvin tyytyväisiä, että saimme mukaan webinaariimme myös kaksi erittäin hyvää ja asiantuntevaa live-puhujaa: yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen MIND-verkostosta ja asiantuntija Riina Pulkkisen Sitrasta. Webinaarin sujuvuuden ja tunnelman kannalta oli tärkeää, että paikalla oli asiantuntevia puhujia ja kokeneita esiintyjiä.

Kutsulistojen kerääminen sekä kutsujen teko ja lähettäminen olivat oma prosessinsa, johon kului webinaariprojektimme loppuvaiheessa paljon työtunteja. Kutsujen lähetyslistoille haluttiin saada mahdollisimman kattava ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, joten kokosimme listat yhteistyönä Metropolia ammattikorkeakoulun CoINNO-projektitiimin kanssa. Lopulliselle kutsulistalle tuli hieman yli 80 henkilöä. Kutsun suunnitteluvaiheessa tarkensimme myös webinaarin lopullista ohjelmaa useita kertoja ja puhujien aiheiden varmistuessa myös tilaisuuden otsikko tarkentui. Pyrimme saamaan tehtyä mahdollisimman selkeän kutsun, mutta lopulta kutsussa taisi olla vähän liikaakin tekstiä ja linkkejä. Kutsun pelkistämiseen voisi jatkossa panostaa enemmän, sillä pitkä ja moniosainen kutsu jää monelta lukematta loppuun. Kutsun ilmettä voisi myös kehittää houkuttelevammaksi.

 

Verkostoseminaaripäivä ja palautteen keruu

Webinaaripäivänä meitä molempia jännitti, sillä kokemus oli uusi ja yhteen sovitettavia palasia paljon. Viime hetken järjestelyissä tuli lopulta kiire ja tuoleja siirrellessä, koneita kytkiessä, käytännön kysymyksiä kysellessä ja roll upeja pystytellessä meinasi iskeä pieni paniikki. Tämän olisi voinut ehkä välttää, jos olisimme tajunneet kutsua esiintyjät, juontajan, tiedottajan ja tekniikan väen paikalle jo tuntia ennen webinaarin alkua ja saaneet pienen kenraaliharjoituksen vedettyä läpi koko porukalla. Suora lähetys kuitenkin sujui hyvin omalla painollaan ja olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Webinaaria katseli keskimäärin 15 ihmistä kerrallaan ja katsojissa oli myös jonkin verran vaihtuvuutta. Vasta lähetystä katsellessa huomasi, kuinka tärkeä juontaja oli kokonaisuuden sujuvuuden kannalta. Anssi Tuulenmäki oli osuva valinta juontajaksi, sillä hän veti lähetyksen läpi varmalla otteella ja pyrki myös herättämään keskustelua.

Chatissa esitettiin suoran lähetyksen aikana jonkin verran kysymyksiä liittyen innovaatioihin koulumaailmassa ja yritysmaailmassa, mutta vuorovaikutteisuutta olisi voinut olla enemmänkin. Tähän olisimme voineet panostaa itse vielä enemmän aloittamalla keskusteluja ja myös juontaja olisi voinut itse alkaa keskustella chatissa yleisön kanssa jostain hänelle läheisestä teemasta. Webinaaria paikan päältä katsellessa huomasimme, että kiinnostavimpia kuunnella ja katsella olivat ne osuudet, joissa livepuhujat keskustelivat keskenään tai vastailivat heille esitettyihin kysymyksiin. Tällaisia keskusteluosuuksia voisi lisätä seuraavalla kerralla ottamalla mukaan useamman esiintyjän ryhmiä tai vaikkapa pitämällä paneelikeskustelun jostakin webinaarin ydinkysymyksestä.

Webinaarin jälkeen lähetimme kiitosviestit ja keräsimme palautetta. Palautteen antamisen ajankohta juuri ennen pääsiäistä oli ilmeisesti hiukan huono, sillä emme saaneet ollenkaan palautetta. Seuraavalla kerralla palautelomakkeesta voisi yrittää tehdä mahdollisimman yksinkertaisen, jotta vastaaminen olisi nopeampaa. Nyt palautelomakkeessa oli ehkä liikaa kysymyksiä ja vastaajat jättivät siksi vastaamisen kesken.

Kokonaisuutena webinaarin järjestäminen oli meille oivallinen oppimiskokemus. Oli kiinnostavaa päästä itse näkemään, miten webinaari käytännössä toteutetaan ja mitä kaikkea matkan varrella pitää ottaa huomioon. Webinaarin kasaan saaminen edellytti paljon taustalla tehtävää näkymätöntä työtä, jota ei ole aikaisemmin muiden webinaareja katsellessaan edes tullut ajatelleeksi. Matkan varrelle mahtui paljon pienten palasten kokoamista ja käytännön järjestelyä, mutta toisaalta myös luovaa työtä, kuten tapahtumakutsujen sisällön suunnittelua. Seuraavalla kerralla kaikki sujuisi varmaankin jouhevammin, kun yksittäisiä asioita ei enää tarvitsisi pohtia yhtä pitkään kuin ensikertalaisena.

 

CoINNO-hankkeen verkostoseminaari -
Companies, students and teachers: co-creating service innovations
 
 • järjestettiin webinaarina 5.4.2017 12.30-14.00
 • juontajana innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki MINDista
 • puhujina asiantuntija Riina Pulkkinen Sitrasta, yliopettaja Vesa Heikkinen Haaga-Heliasta ja tutkija Heikki Rannikko Metropoliasta
 • kutsuttuja noin 80 henkilöä
 • osallistujia kerrallaan online noin 15 henkilöä
 • katsottavissa verkossa
 • lisätietoa Sakariina Heikkanen, Haaga-Helia

 

 


Tunnelmia webinaarista. Sitran asiantuntija Riina Pulkkinen piti puheenvuoron. Kuvassa myös webinaarin juontanut MINDin innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki.

 

 


 

KUTSU JA WEBINAARIN OHJELMA

 

 

 

Opiskelijat oivalsivat yrittäjyydestä podcasteja tuottamalla

Halusimme antaa uusia työkaluja vapaa-aikasektorin yrittäjille arkeen ja rohkaista opiskelijoita yrittämiseen.  Teimme "Yritä edes!" -podcastin, jossa oivalletaan asiapitoisesti ja realistisesti yrittämistä. Podcastin tuottivat Metropolian ja Haaga-Helian opiskelijat CoINNO-hankkeen yrittäjyyden ja toimittajatyön asiantuntijoiden fasilitoimana. 

Kuuntele podcastit soundcloud.com/yritaedes ja luen täältä lisää podcastien tuotannosta.

Ajankohtainen vinkki pk-ja mikroyrityksille: innovaatioseteli

Tekesin 5000 € arvoisella (5 000 € + alv, 6200 €) innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.    

Setelin kohderyhmänä ovat olleet erityisesti yritykset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta ja hyödyntävät ensimmäisen kerran innovaatiopalveluja. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa palveluita esimerkiksi yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat TEKESin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoajia, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluja mikro- tai pk-yritykselle.
 

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta), jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatioseteli otettiin käyttöön kokeiluluonteisesti 3.10.2016. Vastaanotto on ollut innostunutta ja joulukuun 2016 puoleen väliin mennessä tuli hakemuksia 1796 kappaletta, joista 959 hyväksyttiin. Positiivisen alun saattelemana Innovaatiosetelin myöntämisen kriteerit uudistettiin ja fokusoitiin tarkemmin 16.1.2017 alkaen. Muutosten tarkoituksena on suunnata tuki tuotteille ja palveluille, joissa on kansainvälistä potentiaalia.

Metropolia ja Haaga-Helia kannustavat yrityksiä hakemaan innovaatioseteliä ja hyödyntämään sen esimerkiksi uusien tuotteiden tai menetelmien testaukseen ja konseptointiin.
Ota yhteyttä, me autamme miettimään innovaatiosetelin mahdollisuuksia yrityksellesi!
 
Metropolia AMK
Sami Kalliokoski, Teknologiapäällikkö

Raija.Grahn
lehtori / CoINNO-hanke
 
Haaga-Helia AMK
Juha Marjakangas
Joulutervehdys

Hyvää Joulua & Onnellista Uutta Vuotta!


CoINNO-hankkeen väki

 

Juhlava päätöstilaisuus innovaatioprojekteille

Juhlava päätöstilaisuus innovaatioprojekteille

Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijat, valmentajat sekä joukko avainalumneja kokoontuivat torstai-iltana 8.12. Haaga-Helian Pasilan kampukselle juhlistamaan syyslukukauden päätöstä. Tilaisuudessa oli yli 50 osallistujaa, mukaan oli kutsuttu liiketalouden, journalismin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita ja opettajia sekä näiden koulutusalojen alumneja. Juhlavassa päätöstilaisuudessa esiteltiin opiskelijoiden innovointiprojektin tuotoksia, joihin paikalla ollut alumniraati antoi palautetta työelämänäkökulmasta.

Innovaatioprojektin alumniraati

Innovaatioprojekti tuotti tapahtuma- ja markkinointikonsepteja 
 

Innovaatioprojektin opiskelijoitaCoINNO-hankkeen osana toteutetulle KreaINNO-opintojaksolle osallistui mainonnan, yritysviestinnän, journalismin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Innovaatioprojekti toteutettiin kahdelle vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita tuottavalle toimeksiantajalle, Pink Eminencelle ja Lapinlahden Lähteelle.  Monialaiset 4–6 opiskelijan tiimit - joita oli yhteensä peräti 10 tiimiä - työskentelivät kehittäen ja innovoiden Pink Eminencelle ja Lapinlahden Lähteelle tapahtuma- ja markkinointikonsepteja. Opiskelijatiimit laativat myös innovoimistaan konsepteista esittelyvideon ja posterin, jotka esiteltiin Metropolian järjestämässä Minnofest-tapahtumassa. Lisäksi innovaatioideat pitchattiin myös molemmille toimeksiantajille (ks. ideoiden pitchaukset Youtubessa: MinnoFest 2016).

KreaINNO-opintojaksolla valmentajina toimivat lehtori Kaarina Järventaus (journalismi), yliopettaja Merja Drake (journalismi), lehtori Johanna Mäkeläinen (liiketalous), lehtori Hanna Tattari (liiketalous), yliopettaja Tanja Vesala-Varttala (liiketalous) ja yliopettaja Jarmo Sarkkinen (tietojenkäsittely).

Monialaisen opettaja- ja opiskelijajoukon yhteensovittamisessa ja innovointiprojektin toteuttamisessa riitti käytännön haasteita. Kokemus oli kuitenkin palkitseva ja uusii vastaava monialainen innovaatioprojekti onkin suunnitteilla toteuttaa syksyllä 2017.


Lisätietoja
Tanja Vesala-Varttala
Mainonnan ja yritysviestinnän yliopettaja, Krea-valmentaja
tanja.vesala-varttala@haaga-helia.fi

gsm 050 3100 715


Teksti: Sakariina Heikkanen
Kuvat: Tanja Vesala-Varttala

Uusia palveluinnovaatioita opiskelijavoimin

Joulukuisena aamuna Haaga-Helian yliopettajat Vesa Heikkinen ja Teemu Moilanen toivottivat 32 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa tervetulleeksi päivään, jossa esiteltiin kurssilla tuotettuja palveluinnovaatioita. Mukana oli myös Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kuuntelemassa hotellille ja siellä oleville palveluntarjoajille ideoituja uusia palveluita. Hotellin johtaja antoi myös palautetta opiskelijoille heidän suunnitelmistaan.

Opiskelijaryhmät olivat lähestyneet kehittämistehtävää kahta reittiä, toisaalta Hotel Haagan kannalta ja toisaalta valiten vertailukohdaksi Lapin matkailukohteen. Näkökulmaksi oli ohjattu ottamaan rajattu asiakassegmentti. Esitykset olivat lennokkaita ja niissä oli monia toteuttamiskelpoisia ideoita. Yksi ryhmistä oli esimerkiksi ideoinut kolme suomalaisuutta korostavaa tuotetta: Escape Lapland, Suomi-päivä ja Turvallisesti korvessa.  Suomi-päivänä tarjolla oli jopa halonhakkuuta elämyksenä matkailijalle!


Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijaryhmien kanssa työskentely on inspiroivaa.Kokemuksia palvelukehittämisestä ja yhteistyöstä

Opiskelijat kertoivat tehtävän olleen innostava käytännönläheisyydessään. On motivoivaa työskennellä yritysten todellisten haasteiden parissa ja yritysten edustajien antama palaute on opiskelijoille erityisen arvokasta. Paras kiitos olisi tietysti, jos jokin heidän palveluinnovaatioistaan toteutettaisiin.

Verkostojen rakentaminen on opiskeluaikana tärkeää ja yritysten kanssa työskennellessä se konkretisoituu parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat pystyvät lisäämään näitä myös referenssiksi CV:hen, mikä on kullanarvoista tänä päivänä.

Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kertoo, että työskentely opiskelijoiden kanssa on ollut hyvin inspiroivaa. Hän piti erittäin hyvänä, että projektissa opiskelijoilla oli vapaat kädet innovoida niin, ettei ideointia liikaa kahlittu. Laine kiteyttää yhteistyön hyvät puolet: “Aina saa uutta!”


Teksti ja kuvat: Sakariina Heikkanen ja Kaisu Kiventaus

 
Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijoiden kanssa työskentely on inspiroivaa ja antoisaa.

Yhteiskehittämistä CoINNOn hengessä

CoINNO-hanke järjesti marraskuun alussa työpajan yrityksille, jotka olivat aktiivisesti olleet mukana yhteistyössä Metropolian innovaatioprojektissa. Tarkoituksellisesti mukaan haluttiin vain pieni ryhmä, ja paikalle saapuikin lumisena tiistaiaamuna kaikki kutsutut viisi yrittäjää.  

CoINNOn tuotteistaja Laura Järveläinen veti työpajaa ja projektipäällikkö Salla Mikkonen avusti häntä. Työpajassa kartoitettiin yrittäjien toiveita sekä heidän tuen tarvettaan yrittäjäarjessa. Lisäksi kysyttiin, mitä yrittäjät toivoisivat Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoavan heille. Tavoitteena oli saada lisätietoa yrityksiltä CoINNO-hankkeessa luotavia uusia yhteistyön toimintamalleja varten. Työpaja pidettiin CoINNOn hengessä, siis todella keksittiin ja kehitettiin “CO”, eli yhdessä yrittäjien kanssa.


Yrittäjien tarpeet lähtökohtana kehittelyssä

Järveläisen käyttämät luovat palvelumuotoilun työtavat innostivat osallistujia täydentämään yrittäjähaastatteluissa kerättyjä tietoja. Haasteet näyttivät olevan hyvin samantyyppisiä kaikilla yrittäjillä siitä huolimatta, että yritykset olivat eri toimialoilta. Työskentelyn lomassa ilmeni, että osallistujiat kaipasivat myös lisätietoa jo olemassa olevasta Metropolian laajasta palvelutarjonnasta yrityksille.

Ilmapiiri työpajassa oli välitön. Osallistujat saavuttivat toistensa luottamuksen ja verkostoituivat jo työpajan aikana: yhteystietoja vaihdettiin ja vinkkejä erilaisista palveluista. Palautekyselyn perusteella työpajasta pidettiin, ja se koettiin hyödyllisenä.

Yhteistyön pohjana luottamus

CoINNOn tehomoottorit Salla Mikkonen ja Laura Järveläinen vetivät työpajan päätyttyä lankoja yhteen ja totesivat työpajan onnistuneen hyvin. Yrittäjien tarpeisiin ja kysymyksiin vastaten päätettiin myös heti koostaa yrittäjiä varten sopivia valikoima Metropolian laajasta palvelutarjonnasta hankkeen verkkosivulle. Ks.  Tapahtumat ja palvelut -sivu.

Työpajan ilmapiiriä sivusta seuranneena ehkä yksi asia nousi yhteiskehittelyn ja yhteistyön ydinasiaksi. Yksi yrittäjistä nostikin tämän esiin työpajassa käytetylle empatiakartalle. Mikään nimittäin ei ole niin tärkeää kuin luottamus. Luottamus synnyttää aitoa yhteistyötä ja verkostoja, myös hanketyössä tämä näkyy.  Yrittäjien avoimuus ja yhteiset keskustelut, jossa pyrittiin antamaan tilaa erilaisille näkemyksille, ovat synnyttäneet luottamuksen, joka kantaa yhteistyötä eteenpäin.

Yrittäjien näkökulmat ja panos yhteiskehittelyyn on hankkeelle todella arvokas. Tästä on hyvä jatkaa mallien kehittelyä eteenpäin.

Teksti ja kuvat: Kaisu Kiventaus


 

Laura Järveläinen oli pukeutunut osuvasti kysymysmerkkipuseroon. Hän kuunteli ja antoi osallistujien puhua inspiroiden välillä osallistujia tarkentavilla kysymyksillä.

 


Työtavat olivat luovia ja se innosti osallistujia ideointiin. Ideoita kerättiin lämpömittarille sen mukaisesti, kuinka tärkeitä ja innostavia ne olivat kullekin osallistujalle.

Innovaatioseteli-info to 29.9. klo 12-13

CoINNO järjestää torstaina 29.9. klo 12-13 infon lokakuussa avautuvasta TEKESin innovaatiosetelihausta ja sen mahdollisuuksista mikro- ja pk-yrityksille. Tilaisuudessa on mukana TEKESistä asiantuntijana tuotepäällikkö Risto Lustila.

 

Innovaatioseteli-infon sisältö

 • Tilaisuuden avaus, TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna, Metropolia
 • Infoa innovaatiosetelihausta, tuotepäällikkö Risto Lustila, TEKES
 • Esimerkkejä palveluntarjoajista ja palveluista, lehtori Raija Grahn, Metropolia
 • Keskustelua yrittäjien tarpeista palveluille ja tuelle haussa


Lisätietoja: Projektipäällikkö Salla Mikkonen
salla.mikkonen@metropolia.fi
gsm +358 40 869 1849

 

Osana Livable City Forum – Helsinki Design Picnic -tapahtumaa 09.06.2016 järjestettiin käyttäjäpooli Arabian alueen toiminnan ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Lue kooste käyttäpoolissa kerätyistä asioista.

 

Tervetuloa tutustumaan Metropolian opiskelijoiden uusimpiin innovaatioihin!

MINNOfest järjestetään torstaina 29.9.2016 Bulevardin kampuksella (Bulevardi 31, Helsinki) klo 10-16.


Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Metropolian opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun yrittäjien yhteisiin innovaatio-projekteihin. Innovaatiot ovat esillä opiskelijoiden itse suunnittelemilla ständeillä. Luvassa myös key note -puheenvuoroja innovaatioiden merkityksestä yritystoiminnasta ja innovaatioiden jalkauttamisesta. Ohjelma täsmentyy syyskuun alussa.

 

Tervetuloa nauttimaan opiskelijoiden innostavasta luomisenergiasta!

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

 

Lue lisää edellisen vuoden MINNOfestistä ja Demola toimenpidekokonaisuudesta.


Lisätietoja:

Viestintäsuunnittelija Milla Hakkarainen
P.  050 342 0341
etunimi.sukunimi @ metropolia . fi

 

CoINNO-hanke/ projektituottaja Salla Mikkonen

 salla.mikkonen (a) metropolia.fi

Arabian taiteilijoiden työhuoneet la 14.5. Tervetuloa!

Tervetuloa tutustumaan Arabian taitelijoihin!
Aika: la 14.5., klo 11-15, Arabian katufestivaalien yhteydessä
Paikka: Arabia, Hämeentie 155 (A, B ja C -raput) ja Hämeentie 135 B.

Ohjatut kävelykierrokset:
klo 11 ja klo 13 Hämeentie 155 edestä.
Kierroksilla taitelijat antavat työnäytteitä ja kertovat töistään.
Ennakkoilmoittautuminen kierroksille 8.4. lähtien (linkki ilmoittautumiseen tulossa).

 

Työhuoneissa voi myös vierailla omatoimisesti: ovet ovat avoinna klo 11–15 välillä.

Tarkempia tietoja tapahtumasta.

Arabian taiteilijoiden työhuoneet Facebook-tapahtumassa julkaistaan viikolta 15 lähtien "Viikon työhuone" -esittelyjä. Näin taiteilijoihin ja heidän töihinsä voi tutustua jo ennakkoon.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi!

CoINNO-hanke päätti kokeilla fasilitoitua innovaatioprosessia pikaversiona osana Metropolia Futures -huippuseminaaria tulevaisuuden trendeistä, innovaatioista, työstä ja yrittäjyydestä. PikaMinno toteutettiin innovaatioprosessin tuntevien opiskelijoiden voimin. Tavoitteena oli tarjota uutta näkökulmaa ja nuorta luomisenergiaa yrityskumppaneille jonkin aidon työelämähaasteen edessä. Mikä oli lopulta prosessin suurin anti?

Sosiaalisten innovaatioiden elämyksellinen MINNOfest järjestetään perjantaina 15.4.2016
Metropolian Tikkurilan kampuksella (Lummetie 2, Vantaa) klo 9 - 12.


Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Metropolian opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun yrittäjien
yhteisiin innovaatio-projekteihin. Innovaatiot ovat elämyksellisesti esillä opiskelijoiden itse
suunnittelemilla ständeillä. Luvassa myös suullisia pitchaus-esityksiä projekteista klo 9.30 alkaen.

Tule tutustumaan kulttuurin ja hyvinvoinnin aloilla syntyneisiin innovaatioihin ja tulevaisuuden tekijöihin
niiden takana!


Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille, ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Lehtori Markus Utrio, markus.utrio@metropolia.fi, P. 050-401 3455

 

 • No labels
You must log in to comment.