Joulukuisena aamuna Haaga-Helian yliopettajat Vesa Heikkinen ja Teemu Moilanen toivottivat 32 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa tervetulleeksi päivään, jossa esiteltiin kurssilla tuotettuja palveluinnovaatioita. Mukana oli myös Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kuuntelemassa hotellille ja siellä oleville palveluntarjoajille ideoituja uusia palveluita. Hotellin johtaja antoi myös palautetta opiskelijoille heidän suunnitelmistaan.

Opiskelijaryhmät olivat lähestyneet kehittämistehtävää kahta reittiä, toisaalta Hotel Haagan kannalta ja toisaalta valiten vertailukohdaksi Lapin matkailukohteen. Näkökulmaksi oli ohjattu ottamaan rajattu asiakassegmentti. Esitykset olivat lennokkaita ja niissä oli monia toteuttamiskelpoisia ideoita. Yksi ryhmistä oli esimerkiksi ideoinut kolme suomalaisuutta korostavaa tuotetta: Escape Lapland, Suomi-päivä ja Turvallisesti korvessa.  Suomi-päivänä tarjolla oli jopa halonhakkuuta elämyksenä matkailijalle!


Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijaryhmien kanssa työskentely on inspiroivaa.Kokemuksia palvelukehittämisestä ja yhteistyöstä

Opiskelijat kertoivat tehtävän olleen innostava käytännönläheisyydessään. On motivoivaa työskennellä yritysten todellisten haasteiden parissa ja yritysten edustajien antama palaute on opiskelijoille erityisen arvokasta. Paras kiitos olisi tietysti, jos jokin heidän palveluinnovaatioistaan toteutettaisiin.

Verkostojen rakentaminen on opiskeluaikana tärkeää ja yritysten kanssa työskennellessä se konkretisoituu parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat pystyvät lisäämään näitä myös referenssiksi CV:hen, mikä on kullanarvoista tänä päivänä.

Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kertoo, että työskentely opiskelijoiden kanssa on ollut hyvin inspiroivaa. Hän piti erittäin hyvänä, että projektissa opiskelijoilla oli vapaat kädet innovoida niin, ettei ideointia liikaa kahlittu. Laine kiteyttää yhteistyön hyvät puolet: “Aina saa uutta!”


Teksti ja kuvat: Sakariina Heikkanen ja Kaisu Kiventaus

 
Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijoiden kanssa työskentely on inspiroivaa ja antoisaa.

  • No labels
You must log in to comment.