Blog from December, 2016

Joulutervehdys

Hyvää Joulua & Onnellista Uutta Vuotta!


CoINNO-hankkeen väki

 

Juhlava päätöstilaisuus innovaatioprojekteille

Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijat, valmentajat sekä joukko avainalumneja kokoontuivat torstai-iltana 8.12. Haaga-Helian Pasilan kampukselle juhlistamaan syyslukukauden päätöstä. Tilaisuudessa oli yli 50 osallistujaa, mukaan oli kutsuttu liiketalouden, journalismin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita ja opettajia sekä näiden koulutusalojen alumneja. Juhlavassa päätöstilaisuudessa esiteltiin opiskelijoiden innovointiprojektin tuotoksia, joihin paikalla ollut alumniraati antoi palautetta työelämänäkökulmasta.

Innovaatioprojektin alumniraati

Innovaatioprojekti tuotti tapahtuma- ja markkinointikonsepteja 
 

Innovaatioprojektin opiskelijoitaCoINNO-hankkeen osana toteutetulle KreaINNO-opintojaksolle osallistui mainonnan, yritysviestinnän, journalismin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Innovaatioprojekti toteutettiin kahdelle vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita tuottavalle toimeksiantajalle, Pink Eminencelle ja Lapinlahden Lähteelle.  Monialaiset 4–6 opiskelijan tiimit - joita oli yhteensä peräti 10 tiimiä - työskentelivät kehittäen ja innovoiden Pink Eminencelle ja Lapinlahden Lähteelle tapahtuma- ja markkinointikonsepteja. Opiskelijatiimit laativat myös innovoimistaan konsepteista esittelyvideon ja posterin, jotka esiteltiin Metropolian järjestämässä Minnofest-tapahtumassa. Lisäksi innovaatioideat pitchattiin myös molemmille toimeksiantajille (ks. ideoiden pitchaukset Youtubessa: MinnoFest 2016).

KreaINNO-opintojaksolla valmentajina toimivat lehtori Kaarina Järventaus (journalismi), yliopettaja Merja Drake (journalismi), lehtori Johanna Mäkeläinen (liiketalous), lehtori Hanna Tattari (liiketalous), yliopettaja Tanja Vesala-Varttala (liiketalous) ja yliopettaja Jarmo Sarkkinen (tietojenkäsittely).

Monialaisen opettaja- ja opiskelijajoukon yhteensovittamisessa ja innovointiprojektin toteuttamisessa riitti käytännön haasteita. Kokemus oli kuitenkin palkitseva ja uusii vastaava monialainen innovaatioprojekti onkin suunnitteilla toteuttaa syksyllä 2017.


Lisätietoja
Tanja Vesala-Varttala
Mainonnan ja yritysviestinnän yliopettaja, Krea-valmentaja
tanja.vesala-varttala@haaga-helia.fi

gsm 050 3100 715


Teksti: Sakariina Heikkanen
Kuvat: Tanja Vesala-Varttala

Joulukuisena aamuna Haaga-Helian yliopettajat Vesa Heikkinen ja Teemu Moilanen toivottivat 32 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa tervetulleeksi päivään, jossa esiteltiin kurssilla tuotettuja palveluinnovaatioita. Mukana oli myös Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kuuntelemassa hotellille ja siellä oleville palveluntarjoajille ideoituja uusia palveluita. Hotellin johtaja antoi myös palautetta opiskelijoille heidän suunnitelmistaan.

Opiskelijaryhmät olivat lähestyneet kehittämistehtävää kahta reittiä, toisaalta Hotel Haagan kannalta ja toisaalta valiten vertailukohdaksi Lapin matkailukohteen. Näkökulmaksi oli ohjattu ottamaan rajattu asiakassegmentti. Esitykset olivat lennokkaita ja niissä oli monia toteuttamiskelpoisia ideoita. Yksi ryhmistä oli esimerkiksi ideoinut kolme suomalaisuutta korostavaa tuotetta: Escape Lapland, Suomi-päivä ja Turvallisesti korvessa.  Suomi-päivänä tarjolla oli jopa halonhakkuuta elämyksenä matkailijalle!


Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijaryhmien kanssa työskentely on inspiroivaa.Kokemuksia palvelukehittämisestä ja yhteistyöstä

Opiskelijat kertoivat tehtävän olleen innostava käytännönläheisyydessään. On motivoivaa työskennellä yritysten todellisten haasteiden parissa ja yritysten edustajien antama palaute on opiskelijoille erityisen arvokasta. Paras kiitos olisi tietysti, jos jokin heidän palveluinnovaatioistaan toteutettaisiin.

Verkostojen rakentaminen on opiskeluaikana tärkeää ja yritysten kanssa työskennellessä se konkretisoituu parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat pystyvät lisäämään näitä myös referenssiksi CV:hen, mikä on kullanarvoista tänä päivänä.

Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kertoo, että työskentely opiskelijoiden kanssa on ollut hyvin inspiroivaa. Hän piti erittäin hyvänä, että projektissa opiskelijoilla oli vapaat kädet innovoida niin, ettei ideointia liikaa kahlittu. Laine kiteyttää yhteistyön hyvät puolet: “Aina saa uutta!”


Teksti ja kuvat: Sakariina Heikkanen ja Kaisu Kiventaus

 
Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijoiden kanssa työskentely on inspiroivaa ja antoisaa.