Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttöönoton ennakoiva palaveri 28.1.2019 klo 13

 

Osallistujat

Katri Luukka

Taru Ruotsalainen

Katri (Kati) Kesälahti

Elina Virtanen

Tanja Kaipiainen

Virve Prami

 

TUNNISTAUTUMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

 

Kati selvitti tunnistautumista TAMKissa:

 

Anna-Liisa Karjalainen ja Tero Vassari:

 • Periaatteessa vahva tunnistautuminen tehdään Tamkissa paikan päällä virallista henkilötodistusta näyttäen
 • Vahva tunnistautuminen voidaan ulkkareiden kohdalla tehdä videolla. Connect pro yhteydessä pyydetään opiskelijaa näyttämään passinsa. Tähän asiaan liittyvää ohjetta ei ole vielä. Maksullisen palvelutoiminnan projektin kannalta pyydetty Global-Eduication toimijoita perehtymään tähän prosessiin ja kirjaamaan siitä prosessikaavion.
 • Myytävän koulutuksen kohdalla vahvan tunnistamisen tekee koulutuksen järjestämisestä vastaava taho. Sen pitää miettiä tunnistamistapa silloin, kun opiskelijat opiskelevat koko ajan ulkomailla. Jos on omaa koulutusta ulkomailla (esim. Egyptissä), käy joku paikan päällä täyttämässä lomakkeet ja tunnistaa opiskelijat, esim. koulun opettaja.
 • Jos opiskelija on jo koulun rekisterissä ja järjestelmässä on hänen puhelinnumeronsa, voidaan uusia salasana tekstiviestillä
 • Suomalaisille opiskelijoille on salasana.fi palvelu, jossa he voivat tunnistautua vahvasti pankkitunnuksillaan (vain suomalainen pankkitunnus). salasana.fi palvelussa voi tunnistautua myös heikosti, joka voidaan myöhemmin muuttaa vahvaksi, jos henkilö esim. käy paikan päällä/videolla
 • Opiskelijat, vierailijat ja kumppanit voivat rekisteröityä TAMKin käyttäjiksi osoitteessa https://id.tamk.fi/. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortilla. Henkilö saa heti samalla ”heikot tunnukset”. Niillä ei pääse kaikkiin TAMKin palveluihin, eivätkä ne oikeuta tutkintotodistuksen saamiseen vaan henkilön täytyy tunnistautua vahvasti.
 • Opiskelija voi ottaa tunnuksen käyttöön kevytrekisteröinnillä. Tällöin hän syöttää syntymäaikansa ja henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa palveluun https://id.tamk.fi/reglight. Näiden tietojen pitää olla samat kuin opiskelijarekisterissä (Peppi). Opiskelija saa postiinsa kertakirjautumislinkin, jonka avulla hän asettaa itselleen salasanan. Tämän jälkeen tunnus on käytettävissä. Tunnuksesta puuttuu Haka-kirjautumismahdollisuus. Vahva tunnistaminen voidaan tehdä jälkikäteen, jolloin asiakas tunnistetaan vahvasti videoyhteyden avulla.  Vaihtoehtoisesti luotettavan kumppanin toimesta, esim. TAMKin henkilökuntaan kuuluva henkilö tunnistaa paikan päällä. Tämän jälkeen asiakkaalle toimitetaan desk.tamk.fi avulla tehty kertatunniste, jonka avulla hän saa tunnuksen käyttöönsä, eli käytännössä asettaa tunnukselle uuden salasanan. Tällöin tunnuksessa on myös Haka-oikeudet.

 

Metropolian prosessi

—> kts. https://tietohallinto.metropolia.fi/display/tietohallinto/Opiskelija

 

Muita tunnistautumiseen liittyviä asioita

 • Vahva tunnistautuminen tapahtuu joko paikan päällä Metropoliassa tai kirjattuna kirjeenä ulkomaille (missä saattaa kestää kauan). Vahvaan tunnistaumiseen ei vaadita suomalaista hetua. Paikan päällä tehtävän vahvan tunnistaumisen ja kirjattujen kirjeiden lähettämisen osalta pitää linjata kuka sen tekee Metropoliassa. Yhteinen näkemys, mm. Katri Luukka, siitä että tunnistamisen hoitaa hakijapalvelut.
 • Uudessa järjestelmässä on tekninen mahdollisuus ilmoittautumiseen heikosti tunnistautuneena, eikä sitä voida estää. Tällöin paikka on kuitenkin ehdollinen, kunnes vahva tunnistautuminen on tehty. Opiskelupaikka on varattuna järjestelmässä, kunnes vahva tunnistautuminen on tehty. Haasteeksi voi se, että opintoihin ilmoittautuu ulkomaalaisia jotka eivät ikinä tule tunnistautumaan vahvasti. Tällöin emme voi vapauttaa paikkaa eteenpäin. Voi myös käydä niin, että kirjattu kirje viivästyy, eikä opiskelija pääse aloittamaan opintoja ajoissa.
 • Teknisesti järjestelmän välivarastosta on myös mahdollista siirtää opiskelija eteenpäin heikosti tunnistautuneena, mutta näin ei tulisi tehdä, koska opiskelija saa tällöin hankittua käyttäjätunnukset.
 •  Mikäli henkilö ei tarvitse opiskeluunsa Metropolian käyttäjätunnuksia, ei tarvita vahvaa tunnistautumista.
 • Esim. jotkin Metropolian tieto- ja viestintätekniikan non-stop opinnot.
 • Tunnistautumisasia koskee myös täykkäreitä, mm. koulutuksen myynti, jotka sisältävät avoimen opintoja.
 • Se että järjestelmässä voi ilmoittautua heikosti tunnistautuneena, muttei kuitenkaan saa paikkaa ilman vahvaa tunnistautumista, voi aiheuttaa hämmennystä. Asiasta voidaan toki informoida ilmoittautumisen yhteydessä. Silti se tuottanee yllätyksiä.
 • On kyseenalaista, voimmeko antaa opintosuoritusotteen opiskelijalle joka ei ole vahvasti tunnistautunut.
 • Hetuttomat aiheuttavat ongelmia Tilastokeskuksen tilastointiin ja Metropolia näkyy ns. "mustalla listalla", jossa on kärkipäässä tällä hetkellä.

 

LAKIASIA (YLI 3 KK OPISKELU)

 

Pirkko Niskanen selvitti lakiasiaa Metropolian lakimieheltä.

 

Timo Hynynen:

 • Mikäli henkilö ei oleskele Suomessa (ei merkitystä onko EU/ETA alueelta) opintojensa aikana, ei hän tarvitse suomalaista hetua, vaikka opiskelisi yli 3 kuukautta. Ts. Ulkomaisilta opiskelijoilta ei tarvita suomalaista hetua opiskeluun missään tilanteessa, mikäli opiskelu tapahtuu etänä.
 • Mikäli ulkomainen henkilö oleskelee Suomessa opintojensa aikana, tarvitsee hän kaikissa tapauksissa suomalaisen hetun. --> Miten tätä valvotaan?

 

AIKATAULU

 • Aikataulu avoimen osalta tulee olemaan tiukka, jotta järjestelmä saadaan käyttöön ajatellen avoimen syksyn tarjontaa. Kts. https://oma.metropolia.fi/henkilokunnalle/oppimistoiminta/avoin-amk/avoimen-aikataulut. Toteutukset julkaistaan Metropoliassa 15.4, jolloin myös avoimen kiintiöt täytyy olla merkittyinä toteutuksille. Kiintiöt merkitään samassa yhteydessä, kun ilmoittautumisen kohteet luodaan uudessa järjestelmässä ja tämä tehdään koulutuksissa. Koulutukset tulee sijoittaa maalis-huhtikuun vaihteeseen. Todennäköisesti järjestelmä saadaan kuitenkin käyttöön tarjonnan julkaisun osalta ja myöhemmin ilmoittautumisen osalta.
 • Virve ottaa järjestelmän käyttöön vasta sitten kun avoin ja täykkärit ovat sen ottaneet.

 

JATKOTOIMET

Kati

 • Kati kysyy tietosuojavastaava Tuulia Aarniolta videotunnistuksen virallisuudesta.
 • Kati katsoo seuraavan kokousajan tälle ryhmälle.
 • Kati, Elina, Tanja ja Virve pitävät oman kokouksen järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä käytännön toimista. Kati organisoi.
 • Kati, Elina, Lauri ja Eduix pitävät kokouksen järjestelmäteknisistä asioista ja koulutusvastuista.
 • Kati vastaa projektipäällikkönä niistä asioista, jotka täytyy saada ratkaistua ennen käyttöönottoa:
  • laskutus, tarkempi kuvaus
  • Mitä muuta?

Elina

 • Elina tekee yhteenvedon järjestelmästä lähtevien viestien tilanteesta.
 • Elina katsoo aiemmin kirjaamiaan prosessi ym. suosituksia tutkinnoille mm. ilmoittautumisajoista.

Katri/Taru

 • Katri/Taru selvittävät vahvan tunnistaumisen hoitamisen vastuun hakijapalvelujen kanssa.

 

Muistion laatija

Elina Virtanen, 30.1.2019

 

LIITE: Elinan koonti eri ongelmista.
 

TUNNISTAUTUMINEN

 •  Uudessa järjestelmässä on tekninen mahdollisuus ilmoittautumiseen heikosti tunnistautuneena, eikä sitä voida estää. Tällöin paikka on kuitenkin ehdollinen, kunnes vahva tunnistautuminen on tehty.
 •  Ilman vahvaa tunnistautumista ei kuitenkaan voi saada Metropolian käyttäjätunnuksia eikä opiskella. Ulkkarit eivät siis voi opiskella ilman vahvaa tunnistautumista. Teknisesti järjestelmän välivarastosta on mahdollista siirtää opiskelija eteenpäin heikosti tunnistautuneena, mutta näin ei tulisi tehdä.
 •  Vahva tunnistautuminen tapahtuu joko paikan päällä Metropoliassa tai kirjattuna kirjeenä ulkomaille (missä saattaa kestää kauan). Vahvaan tunnistaumiseen ei vaadita suomalaista hetua.
 •  Paikan päällä tehtävän vahvan tunnistaumisen ja kirjattujen kirjeiden lähettämisen osalta pitää linjata kuka sen tekee Metropoliassa. Elina tekee töitä etänä eikä kellään avoimessa ole vakituista toimipistettä, ts. työtiloja. Opintotoimistolla on ja tehtävä olisi luonteva heille, mutta asiasta pitäisi neuvotella Tapion kanssa. Lisäksi, olen siinä käsityksessä että vain tietohallinnolla (onko myös opintotoimisto?) on oikeudet antaa käyttäjätunnukset. Onko näin?
 •  Tieto-ja viestintekniikan avoimen non-stop opinnoissa (Virven hoitamat) on opiskelijoita, jotka eivät ole vahvasti tunnistautuneita. Tämä ei ole ongelma koska heidän opintonsa eivät vaadi Metropolian käyttäjätunnuksia.
 •  On kyseenalaista, voimmeko antaa opintosuoritusotteen opiskelijalle joka ei ole vahvasti tunnistautunut.

LAKIASIA (YLI 3 KK OPISKELU)

 • Lain mukaan yli 3 kk opiskelu edellyttää suomalaista hetua. Koska opiskeluaika avoimessa kirjataan lukukaudeksi läsnäoloaikaan perustuen (esim. 1.1.-31.2019) on kaikki opiskelu käytännössä yli 3 kk. Kirjaaminen opiskelijakohtaisesti todellisen opintojen keston mukaan ei ole käytännössä mahdollista. Eli tämän lain mukaan suomalainen hetu vaaditaan myös ulkkareilta. Noudatetaanko lakia tällä hetkellä muissa amk:eissa? Meillä ei noudateta nyt, esim. Virvellä non-stop opiskelijoita, joilta ei oteta hetua järjestelmään. Jos ei noudateta, mitkä ovat seuraukset?
  • Piko konsultoi lakimiestä laista
  • Kati kyselee muista AMK:eista vaaditaanko siellä hetua
 • Jos vahva tunnistautuminen vaaditaan, on opiskelupaikka varattuna järjestelmässä kunnes tunnistautuminen on tehty. Tällöin emme voi vapauttaa sitä eteenpäin ennen kuin vahva tunnistautuminen on tehty. Jos tämä viivästyy (esim. kirjatun kirjeen toimitus tai opiskelija ei vain saavu paikalle), emme ehkä saa ketään tilalle ja opintopisteet menetetään. Tämä on ongelma, jos meille alkaa ilmoittautua ulkomaalaisia jotka eivät ikinä tule tänne tai hae sitä kirjattua kirjettä.
 • Se että järjestelmässä voi ilmoittautua heikosti tunnistautuneena, muttei saa paikkaa ilman vahvaa tunnistautumista, aiheuttaa hämmennystä. Asia voitaisiin kuitenkin informoida ilmoittautumisen yhteydessä. Silti se tuottanee yllätyksiä. Informoidaanhan peruutusehdotkin muttei niitä silti aina lueta.

TILASTOINTI

 • Huomioitava, että hetuttomat siirtyvät Virtaan, josta opintopisteet menevät eteenpäin ministeriöön. Hetuttomat aiheuttavat kuitenkin ongelmia Tilastokeskuksen tilastointiin ja Metropolia näkyy ns. "mustalla listalla", jossa on kärkipäässä tällä hetkellä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

 • Asia koskee myös täykkäreitä jotka sisältävät avoimen opintoja! Tällaisia opintoja ei voi järjestää ennen kuin yllä olevat asiat on ratkaistu.
 • Lisäksi on muuta selvitettävää, jotka vaikuttavat käyttöönottoon, mm. laskutusasiat sekä jotain lisätilausta edellyttäviä asioita. Nämäkin on saatava kuntoon ennen käyttöönottoa.
 • Kaikki edellä mainittu huomioiden, aikataulu tulee olemaan tiukka sen suhteen että järjestelmä saadaan käyttöön ajoissa ajatellen avoimen syksyn tarjontaa. Käytännössä nuo asiat tulee olla ratkaistuna ennen kuin aloitetaan koulutukset, jotka täytyy avoimen aikataulujen osalta ajoittaa maalis-huhtikuulle. Kts. https://oma.metropolia.fi/henkilokunnalle/oppimistoiminta/avoin-amk/avoimen-aikataulut. Toteutukset julkaistaan Metropoliassa 15.4 jolloin myös avoimen kiintiöt täytyy olla merkittyinä toteutuksille. Kiintiöt merkitään samassa yhteydessä kun ilmoittautumisen kohteet luodaan uudessa järjestelmässä ja tämä tehdään koulutuksissa tai sen jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 • No labels
You must log in to comment.