Child pages
  • Toimenpideaskeleet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konkreettiset toimenpiteet avoimen toimintamallin kehittämisen aloittamiseksi

  1. yhteiskehittelyn aloittaminen wikissä
  2. wikiopastus ydinryhmälle
  3. käynnistettyjen prosessien esittely
  4. käynnissä olevien prosessien tukeminen ja seuraaminen (ks. alla: kevät 2009)
  5. koulutus ja motivointi
  6. uusien ideointi ja käynnistäminen (ks. alla: syksy 2009)
  7. toiminnan tukeminen, laajentaminen ja juurruttaminen
  8. toiminnan seuraaminen, analysointi ja jatkokehittäminen

Ehdotelma aikataulusta

Kevät 2009: nykyisten pilottiprosessien jatkokehittäminen ja fasilitointi (ks. esim. VOIMAA, Kult-wiki, divin opinnäytetyöprosessit (ks. myös täältä) ja Metropolis Helsinki)
Syksy 2009: toiminnan koulutus, motivointi, käynnistely koko Metropolian tasolla muutamilla rajoja ylittävillä prosesseilla (esim. t&k-toiminta)
Kevät 2010: toiminnan kehittäminen (mm. koulutus, fasiliointi, kartoitus)
Syksy 2010: toiminnan kehittäminen (mm. koulutus, fasiliointi, kartoitus)
Kevät 2011: analysointi ja jatkofasilitointi
Syksy 2011: analysointi ja jatkofasilitointi

  • No labels
You must log in to comment.