Child pages
  • Mikroartikkelit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajatuksena on siis se, että tavallista lyhyempiä nk. mikroartikkeleita voisi käyttää osana opetusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sekä opiskelijat ja opettajat voisivat kirjoittaa mikroartikkeleita. Ne voisivat olla esimerkiksi ideavaiheessa olevien projektien ja prosessien apuna esim. kartoittaen aiheen ongelmakenttää, konseptoimassa toimintamallia tai testaamassa teoreettista pohjaa jne... Keskeiset edut olisivat nopea ajatustenvaihto ja palaute sekä helppo tapa saada opiskelijat mukaan toimintaan tutkivalla ja analyyttisellä otteella.

Mikroartikkelia on kehitetty Tutkimusparvessa. Lisäinfo Tutkimusparven wikissä:

You must log in to comment.