Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei vaan

Jokaisen Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on opinto nimeltä Innovaatioprojekti, joka on tarkoitettu monialaiseksi yhteistyöprojektiksi. Mitä ideoita ja ajatuksia sinulla on herännyt tämän toteuttamisesta?

Leila Lintula

  • No labels
You must log in to comment.