Child pages
  • Toiminta-ajatukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nämä alla esitetyt toiminta-ajatukset ovat ehdotuksia. Lisää omat ideasi rikastamaan toimintaa.

Työpajat

Työpajoissa tarkoituksena on käydä dialogia Metropolian arvoista. Mitä arvot merkitsevät meille? Kuinka me voimme toimia arvojemme mukaisesti? Miten arvot nivoutuvat arkeemme?

  • Ehdotuksia apuvälineiksi
    • Työpajat videoidaan ja julkaistaan verkossa.
    • Työpajoista julkaistaan liveraportit täällä Arvot-wikissä tai jossian muussa palvelussa

Mikroartikkelit

Mikroartikkeli on erittäin lyhyt artikkeli, jonka tavoitteena on esitellä yksi ajatus mahdollisimman tiiviisti, vakuuttavasti ja kirkkaasti. Koska artikkeli on erittäin lyhyt, se on mahdollista kirjoittaa lyhyessä ajassa. Myös artikkelin lukeminen ja kommentoiminen onnistuu nopeasti. Metropolian arvojen yhteydessä olisi tarkoitus kokeilla mikroartikkeleilla yhteiskirjoituksen välineenä. Erilaiset, mielellään eri puolilta Metropoliaa kerätyt ryhmät, kirjoittavat arvoihin liittyvistä aiheista mikroartikkeleita, joita muut voivat kommentoida. Toiminnan tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä arvojen luonteesta ja niiden seurauksista arkityöhömme. Mikroartikkeleita voi kirjoitta ja julkaista Metropolian digitaalisen viestinnän kehittämässä Microjournal-palvelussa.

Keskusteluvideot

Mikroartikkelien herättämiä ajatuksia voisi purkaa ja edelleenkehittää pienten videoitavien ja netissä julkaistavien keskustelujen avulla. Videokeskuteluihin voisi osallistua ihmisiä eri puolilta Metropoliaa ja tarkoituksena olisi luoda yhteenvetoja mikroartikkeleista ja hahmottaa erilaisten ihmisten kiinnittymistä ja näkökulmaa arvoihin. Videot toimivat samalla avoimen arvotyön viestintänä Metropolian ulkopuolelle.

Crowdsourcing

Metropolian arvotyön sisältöä ja toimintatapoja on voisi avata yleiseksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi. Erilaisia sosiaalisen median palveluita voisi käyttää arvoihin liittyvien kysymysten avaamiselle myös Metropolian ulkopuolisille tahoille. Näin voisimme saada ulkopuolisten näkökulmia ja ideoita käyttöömme.

  • No labels
You must log in to comment.