Child pages
  • Tausta-aineistoa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteistoiminnallinen yhteisö

Metropolian arvot asiantuntijuus, korkea laatu, yhteisöllisyys ja avoimuus ovat nykyaikaisen tietointensiivisen työn perusedellytyksiä. Vakuuttava perustelu arvorationaalisen yhteistoiminnallisen yhteisön tarpeesta on esitetty artikkelissa: Adler, Paul S. & Charles Heckscher (2006): Towards Collaborative Community. Teoksessa Adler, Paul S. & Charles Heckscher (toim.): The Firm as a Collaborative Community - Reconstructing Trust in the Knowledge Economy. New York: Oxford.

  • No labels
You must log in to comment.