Child pages
  • Avoimuus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avoimuus on toimintatapamme. Yhteisömme avoimuus on keskeinen osa laadukasta työ- ja opiskelukulttuuriamme. Tiedonvälityksemme on avointa ja tekemämme päätökset ovat meidän kaikkien saatavilla. Avoimuus tarkoittaa meille myös halua käydä ennakoivaa, joustavaa ja avointa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Mikroartikkelit avoimuudesta

(Mikä on mikroartikkeli?)

  • lisää mikroartikkeliaihe / valmiin mikroartikkelin linkki tähän
  • No labels
You must log in to comment.