Child pages
  • Dimeken koulutuskysely 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työstämme Dimeken viimeisen toimintakauden, kevään 2011 koulutuskalenteria ja kysymme myös sinun mielipidettäsi suunnitelmasta. Vuorovaikutteisen käsikirjoittamisen työpajat loppuvat Helsingissä ja Oulussa ja painopiste siirtyy monikanavajakeluosaamista kehittävään koulutukseen. Tampereella järjestämme vielä käsikirjoitustyöpajoista ne, jotka herättävät eniten kiinnostusta. Kaikilla on mahdollisuus myös esittää oma toivomus työpajan aiheeksi. Valitsemme myös niistä ehdotuksista toteuttamiskelpoiset. Ne, jotka eivät saa teiltä kannatusta, jätämme pois ohjelmasta.
Dimekelle on avautunut mahdollisuus tehdä yhteistyötä mielenkiintoisten tahojen kanssa. Katso tähän liittyen viimeisen kysymysosion ehdotukset.

Vastaa ja vaikuta!

Leena Viitanen

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

  • No labels
You must log in to comment.